Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/15 14:50
Pangalan ng observatory Kuchi Chapter Kuchi Garage
Lokasyon 4492, Joka, Kuchi, Asa-cho
Latitude / Longitude 34.519095 / 132.405024
Sakop Lungsod
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
14:50 0.0 0.0 1.0 162.0
14:40 0.0 0.0 1.0 162.0
14:30 0.0 0.0 1.0 162.0
14:20 0.0 1.0 1.0 162.0
14:10 0.0 1.0 1.0 163.0
14:00 0.0 1.0 1.0 163.0
13:50 0.0 1.0 1.0 163.0
13:40 0.0 1.0 1.0 163.0
13:30 1.0 1.0 1.0 164.0
13:20 0.0 0.0 0.0 163.0
13:10 0.0 0.0 0.0 163.0
13:00 0.0 0.0 0.0 163.0
12:50 0.0 0.0 0.0 164.0
12:40 0.0 0.0 0.0 164.0
12:30 0.0 0.0 0.0 164.0
12:20 0.0 0.0 0.0 164.0
12:10 0.0 0.0 0.0 165.0
12:00 0.0 0.0 0.0 165.0
11:50 0.0 0.0 0.0 165.0
11:40 0.0 0.0 0.0 165.0
11:30 0.0 0.0 0.0 166.0
11:20 0.0 0.0 0.0 166.0
11:10 0.0 0.0 0.0 166.0
11:00 0.0 0.0 0.0 167.0