Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/11/25 08:30
Pangalan ng observatory Ogauchi Chapter Hongou Garage
Lokasyon 3424-4, Kamihongo, Ogauchi, Asa-cho
Latitude / Longitude 34.58188 / 132.41445
Sakop Lungsod
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
08:30 0.0 0.0 0.0 2.0
08:20 0.0 0.0 0.0 2.0
08:10 0.0 0.0 0.0 2.0
08:00 0.0 0.0 0.0 2.0
07:50 0.0 0.0 0.0 2.0
07:40 0.0 0.0 0.0 2.0
07:30 0.0 0.0 0.0 2.0
07:20 0.0 0.0 0.0 2.0
07:10 0.0 0.0 0.0 2.0
07:00 0.0 0.0 0.0 2.0
06:50 0.0 0.0 0.0 2.0
06:40 0.0 0.0 0.0 2.0
06:30 0.0 0.0 0.0 2.0
06:20 0.0 0.0 0.0 2.0
06:10 0.0 0.0 0.0 2.0
06:00 0.0 0.0 0.0 2.0
05:50 0.0 0.0 0.0 2.0
05:40 0.0 0.0 0.0 2.0
05:30 0.0 0.0 0.0 2.0
05:20 0.0 0.0 0.0 2.0
05:10 0.0 0.0 0.0 2.0
05:00 0.0 0.0 0.0 2.0
04:50 0.0 0.0 0.0 2.0
04:40 0.0 0.0 0.0 2.0