Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/02/21 21:00
Pangalan ng observatory Ogauchi Chapter Hongou Garage
Lokasyon 3424-4, Kamihongo, Ogauchi, Asa-cho
Latitude / Longitude 34.58188 / 132.41445
Sakop Lungsod
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
21:00 0.0 0.0 0.0 7.0
20:50 0.0 0.0 0.0 7.0
20:40 0.0 0.0 0.0 8.0
20:30 0.0 0.0 0.0 8.0
20:20 0.0 0.0 0.0 8.0
20:10 0.0 0.0 0.0 8.0
20:00 0.0 0.0 0.0 8.0
19:50 0.0 0.0 0.0 8.0
19:40 0.0 0.0 0.0 8.0
19:30 0.0 0.0 0.0 8.0
19:20 0.0 0.0 0.0 8.0
19:10 0.0 0.0 0.0 8.0
19:00 0.0 0.0 0.0 8.0
18:50 0.0 0.0 0.0 8.0
18:40 0.0 0.0 0.0 8.0
18:30 0.0 0.0 0.0 8.0
18:20 0.0 0.0 0.0 8.0
18:10 0.0 0.0 0.0 8.0
18:00 0.0 0.0 0.0 8.0
17:50 0.0 0.0 0.0 8.0
17:40 0.0 0.0 0.0 8.0
17:30 0.0 0.0 0.0 8.0
17:20 0.0 0.0 0.0 8.0
17:10 0.0 0.0 0.0 8.0