Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/09/29 03:00
Pangalan ng observatory Ogauchi Chapter Hongou Garage
Lokasyon 3424-4, Kamihongo, Ogauchi, Asa-cho
Latitude / Longitude 34.58188 / 132.41445
Sakop Lungsod
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
03:00 0.0 0.0 0.0 15.0
02:50 0.0 0.0 0.0 15.0
02:40 0.0 0.0 0.0 15.0
02:30 0.0 0.0 0.0 15.0
02:20 0.0 0.0 0.0 15.0
02:10 0.0 0.0 0.0 15.0
02:00 0.0 0.0 0.0 15.0
01:50 0.0 0.0 0.0 15.0
01:40 0.0 0.0 0.0 15.0
01:30 0.0 0.0 0.0 15.0
01:20 0.0 0.0 0.0 15.0
01:10 0.0 0.0 0.0 15.0
01:00 0.0 0.0 0.0 15.0
00:50 0.0 0.0 0.0 15.0
00:40 0.0 0.0 0.0 15.0
00:30 0.0 0.0 0.0 16.0
00:20 0.0 0.0 0.0 16.0
00:10 0.0 0.0 0.0 16.0
00:00 0.0 0.0 0.0 16.0
23:50 0.0 0.0 0.0 16.0
23:40 0.0 0.0 0.0 16.0
23:30 0.0 0.0 0.0 16.0
23:20 0.0 0.0 0.0 16.0
23:10 0.0 0.0 0.0 16.0