Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/12/02 19:00
Pangalan ng observatory Ogauchi Chapter Hongou Garage
Lokasyon 3424-4, Kamihongo, Ogauchi, Asa-cho
Latitude / Longitude 34.58188 / 132.41445
Sakop Lungsod
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
19:00 0.0 0.0 0.0 2.0
18:00 0.0 0.0 0.0 2.0
17:00 0.0 0.0 0.0 2.0
16:00 0.0 0.0 0.0 2.0
15:00 0.0 0.0 0.0 2.0
14:00 0.0 0.0 0.0 2.0
13:00 0.0 0.0 0.0 2.0
12:00 0.0 0.0 0.0 2.0
11:00 0.0 0.0 0.0 2.0
10:00 0.0 0.0 0.0 2.0
09:00 0.0 0.0 0.0 2.0
08:00 0.0 0.0 0.0 2.0
07:00 0.0 0.0 0.0 2.0
06:00 0.0 0.0 0.0 2.0
05:00 0.0 0.0 0.0 2.0
04:00 0.0 0.0 0.0 2.0
03:00 0.0 0.0 0.0 2.0
02:00 0.0 0.0 0.0 2.0
01:00 0.0 0.0 0.0 2.0
00:00 0.0 0.0 0.0 2.0
23:00 0.0 0.0 0.0 2.0
22:00 0.0 0.0 0.0 2.0
21:00 0.0 0.0 0.0 2.0
20:00 0.0 0.0 0.0 2.0