Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/09/19 15:00
Pangalan ng observatory Asa Fire Station Branch Office
Lokasyon 3052-1, Imuro, Asa-cho
Latitude / Longitude 34.546006 / 132.433426
Sakop Lungsod
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
15:00 0.0 0.0 0.0 41.0
14:50 0.0 0.0 0.0 41.0
14:40 0.0 0.0 0.0 41.0
14:30 0.0 0.0 0.0 41.0
14:20 0.0 0.0 0.0 41.0
14:10 0.0 0.0 0.0 41.0
14:00 0.0 0.0 0.0 41.0
13:50 0.0 0.0 0.0 41.0
13:40 0.0 0.0 0.0 41.0
13:30 0.0 0.0 0.0 41.0
13:20 0.0 0.0 0.0 41.0
13:10 0.0 0.0 0.0 41.0
13:00 0.0 0.0 0.0 41.0
12:50 0.0 0.0 0.0 42.0
12:40 0.0 0.0 0.0 42.0
12:30 0.0 0.0 0.0 42.0
12:20 0.0 0.0 0.0 42.0
12:10 0.0 0.0 0.0 42.0
12:00 0.0 0.0 0.0 42.0
11:50 0.0 0.0 0.0 42.0
11:40 0.0 0.0 0.0 42.0
11:30 0.0 0.0 0.0 42.0
11:20 0.0 0.0 0.0 42.0
11:10 0.0 0.0 0.0 42.0