Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/03/31 16:00
Pangalan ng observatory Asa Fire Station Branch Office
Lokasyon 3052-1, Imuro, Asa-cho
Latitude / Longitude 34.546006 / 132.433426
Sakop Lungsod
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
16:00 0.0 0.0 0.0 25.0
15:00 0.0 0.0 0.0 25.0
14:00 0.0 0.0 0.0 25.0
13:00 0.0 0.0 0.0 26.0
12:00 0.0 0.0 0.0 26.0
11:00 0.0 0.0 0.0 26.0
10:00 0.0 0.0 0.0 26.0
09:00 0.0 0.0 0.0 27.0
08:00 0.0 0.0 0.0 27.0
07:00 0.0 0.0 0.0 27.0
06:00 0.0 0.0 0.0 27.0
05:00 0.0 0.0 0.0 28.0
04:00 0.0 0.0 0.0 28.0
03:00 0.0 0.0 0.0 28.0
02:00 0.0 0.0 0.0 28.0
01:00 0.0 0.0 0.0 29.0
00:00 0.0 0.0 0.0 29.0
23:00 0.0 0.0 0.0 29.0
22:00 0.0 0.0 0.0 30.0
21:00 0.0 0.0 0.0 30.0
20:00 0.0 0.0 0.0 30.0
19:00 0.0 0.0 0.0 30.0
18:00 0.0 0.0 0.0 31.0
17:00 0.0 0.0 0.0 31.0