Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/12/07 12:10
Pangalan ng observatory Aki Ward Office
Lokasyon 3-4-36, Funakoshi-minami
Latitude / Longitude 34.371734 / 132.525566
Sakop Hiroshima Prefecture Forest Conservation
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
12:10 0.0 0.0 0.0 5.0
12:00 0.0 0.0 0.0 5.0
11:50 0.0 0.0 0.0 5.0
11:40 0.0 0.0 0.0 5.0
11:30 0.0 0.0 0.0 5.0
11:20 0.0 0.0 0.0 5.0
11:10 0.0 0.0 0.0 5.0
11:00 0.0 0.0 0.0 5.0
10:50 0.0 0.0 0.0 5.0
10:40 0.0 0.0 0.0 5.0
10:30 0.0 0.0 0.0 5.0
10:20 0.0 0.0 0.0 5.0
10:10 0.0 0.0 0.0 5.0
10:00 0.0 0.0 0.0 5.0
09:50 0.0 0.0 0.0 5.0
09:40 0.0 0.0 0.0 5.0
09:30 0.0 0.0 0.0 5.0
09:20 0.0 0.0 0.0 5.0
09:10 0.0 0.0 0.0 5.0
09:00 0.0 0.0 0.0 5.0
08:50 0.0 0.0 0.0 5.0
08:40 0.0 0.0 0.0 5.0
08:30 0.0 0.0 0.0 5.0
08:20 0.0 0.0 0.0 5.0