Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/10/01 10:20
Pangalan ng observatory Aki Ward Office, Nakano Branch Office
Lokasyon 3-20-9, Nakano
Latitude / Longitude 34.396639 / 132.570133
Sakop Lungsod
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10:20 0.0 0.0 25.0 26.0
10:10 0.0 0.0 25.0 26.0
10:00 0.0 0.0 25.0 26.0
09:50 0.0 0.0 25.0 26.0
09:40 0.0 0.0 25.0 26.0
09:30 0.0 0.0 25.0 26.0
09:20 0.0 0.0 25.0 26.0
09:10 0.0 0.0 25.0 26.0
09:00 0.0 0.0 25.0 27.0
08:50 0.0 0.0 25.0 27.0
08:40 0.0 0.0 25.0 27.0
08:30 0.0 0.0 25.0 27.0
08:20 0.0 0.0 25.0 27.0
08:10 0.0 0.0 25.0 27.0
08:00 0.0 0.0 25.0 27.0
07:50 0.0 0.0 25.0 27.0
07:40 0.0 0.0 25.0 27.0
07:30 0.0 0.0 25.0 27.0
07:20 0.0 0.0 25.0 27.0
07:10 0.0 0.0 25.0 27.0
07:00 0.0 0.0 25.0 27.0
06:50 0.0 0.0 25.0 27.0
06:40 0.0 0.0 25.0 27.0
06:30 0.0 0.0 25.0 27.0