Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/09/28 18:10
Pangalan ng observatory Aki Ward Office, Ato Branch Office
Lokasyon 6257-2, Ato-cho
Latitude / Longitude 34.380726 / 132.626572
Sakop Lungsod
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
18:10 0.0 0.0 0.0 14.0
18:00 0.0 0.0 0.0 14.0
17:50 0.0 0.0 0.0 14.0
17:40 0.0 0.0 0.0 14.0
17:30 0.0 0.0 0.0 14.0
17:20 0.0 0.0 0.0 14.0
17:10 0.0 0.0 0.0 14.0
17:00 0.0 0.0 0.0 14.0
16:50 0.0 0.0 0.0 14.0
16:40 0.0 0.0 0.0 14.0
16:30 0.0 0.0 0.0 14.0
16:20 0.0 0.0 0.0 14.0
16:10 0.0 0.0 0.0 14.0
16:00 0.0 0.0 0.0 14.0
15:50 0.0 0.0 0.0 14.0
15:40 0.0 0.0 0.0 14.0
15:30 0.0 0.0 0.0 14.0
15:20 0.0 0.0 0.0 14.0
15:10 0.0 0.0 0.0 14.0
15:00 0.0 0.0 0.0 14.0
14:50 0.0 0.0 0.0 14.0
14:40 0.0 0.0 0.0 14.0
14:30 0.0 0.0 0.0 14.0
14:20 0.0 0.0 0.0 14.0