Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/02/22 22:40
Pangalan ng observatory Aki Ward Office, Ato Branch Office
Lokasyon 6257-2, Ato-cho
Latitude / Longitude 34.380726 / 132.626572
Sakop Lungsod
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
22:40 0.0 0.0 11.0 13.0
22:30 0.0 0.0 11.0 13.0
22:20 0.0 0.0 11.0 13.0
22:10 0.0 0.0 11.0 13.0
22:00 0.0 0.0 11.0 13.0
21:50 0.0 0.0 11.0 13.0
21:40 0.0 0.0 11.0 13.0
21:30 0.0 0.0 11.0 13.0
21:20 0.0 0.0 11.0 13.0
21:10 0.0 0.0 11.0 13.0
21:00 0.0 0.0 11.0 13.0
20:50 0.0 0.0 11.0 13.0
20:40 0.0 0.0 11.0 13.0
20:30 0.0 0.0 11.0 13.0
20:20 0.0 0.0 11.0 13.0
20:10 0.0 0.0 11.0 13.0
20:00 0.0 0.0 11.0 14.0
19:50 0.0 0.0 11.0 14.0
19:40 0.0 0.0 11.0 14.0
19:30 0.0 0.0 11.0 14.0
19:20 0.0 0.0 11.0 14.0
19:10 0.0 0.0 11.0 14.0
19:00 0.0 0.0 11.0 14.0
18:50 0.0 0.0 11.0 14.0