Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/03/07 23:00
Pangalan ng observatory Aki Ward Office, Yano Branch Office
Lokasyon 5-7-18, Yano-higashi
Latitude / Longitude 34.353377 / 132.538177
Sakop Lungsod
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
23:00 0.0 0.0 0.0 12.0
22:50 0.0 0.0 0.0 12.0
22:40 0.0 0.0 0.0 12.0
22:30 0.0 0.0 0.0 12.0
22:20 0.0 0.0 0.0 12.0
22:10 0.0 0.0 0.0 12.0
22:00 0.0 0.0 0.0 12.0
21:50 0.0 0.0 0.0 12.0
21:40 0.0 0.0 0.0 12.0
21:30 0.0 0.0 0.0 12.0
21:20 0.0 0.0 0.0 12.0
21:10 0.0 0.0 0.0 12.0
21:00 0.0 0.0 0.0 12.0
20:50 0.0 0.0 0.0 12.0
20:40 0.0 0.0 0.0 12.0
20:30 0.0 0.0 0.0 12.0
20:20 0.0 0.0 0.0 12.0
20:10 0.0 0.0 0.0 12.0
20:00 0.0 0.0 0.0 12.0
19:50 0.0 0.0 0.0 12.0
19:40 0.0 0.0 0.0 12.0
19:30 0.0 0.0 0.0 12.0
19:20 0.0 0.0 0.0 12.0
19:10 0.0 0.0 0.0 12.0