Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/04/14 10:50
Pangalan ng observatory Saeki Fire Station
Lokasyon 7-25-18, Itsukaichi-chuo
Latitude / Longitude 34.380908 / 132.359306
Sakop Lungsod
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10:50 0.0 0.0 26.0 23.0
10:40 0.0 0.0 26.0 24.0
10:30 0.0 0.0 26.0 24.0
10:20 0.0 0.0 26.0 24.0
10:10 0.0 0.0 26.0 24.0
10:00 0.0 0.0 26.0 24.0
09:50 0.0 0.0 26.0 24.0
09:40 0.0 0.0 26.0 24.0
09:30 0.0 0.0 26.0 24.0
09:20 0.0 0.0 26.0 24.0
09:10 0.0 0.0 26.0 24.0
09:00 0.0 0.0 26.0 24.0
08:50 0.0 0.0 26.0 24.0
08:40 0.0 0.0 26.0 24.0
08:30 0.0 0.0 26.0 24.0
08:20 0.0 0.0 26.0 24.0
08:10 0.0 0.0 26.0 24.0
08:00 0.0 0.0 26.0 24.0
07:50 0.0 0.0 26.0 24.0
07:40 0.0 0.0 26.0 24.0
07:30 0.0 0.0 26.0 24.0
07:20 0.0 0.0 26.0 24.0
07:10 0.0 0.0 26.0 24.0
07:00 0.0 0.0 26.0 24.0