Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/01/23 08:00
Pangalan ng observatory Minochi Chapter Doubara Garage
Lokasyon 1746-3, Mugitani, Yuki-cho
Latitude / Longitude 34.527486 / 132.316525
Sakop Lungsod
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
08:00 0.0 0.0 10.0 13.0
07:50 0.0 0.0 10.0 13.0
07:40 0.0 0.0 10.0 13.0
07:30 0.0 0.0 10.0 13.0
07:20 0.0 0.0 10.0 13.0
07:10 0.0 0.0 10.0 13.0
07:00 0.0 0.0 10.0 13.0
06:50 0.0 1.0 10.0 13.0
06:40 0.0 1.0 10.0 13.0
06:30 0.0 1.0 10.0 13.0
06:20 0.0 1.0 10.0 13.0
06:10 0.0 1.0 10.0 13.0
06:00 1.0 2.0 10.0 13.0
05:50 0.0 1.0 9.0 12.0
05:40 0.0 1.0 9.0 12.0
05:30 0.0 1.0 9.0 12.0
05:20 0.0 1.0 9.0 12.0
05:10 1.0 1.0 9.0 12.0
05:00 0.0 0.0 8.0 11.0
04:50 0.0 0.0 8.0 11.0
04:40 0.0 0.0 8.0 11.0
04:30 0.0 1.0 8.0 11.0
04:20 0.0 1.0 8.0 12.0
04:10 0.0 1.0 8.0 12.0