Listahan ng elementary school areas

Search result:149Results
Ward Elementary school area Mga uri ng kalamidad
Lupa at buhangin Pagbaha Pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat Tsunami
Naka-ku Hakushima
Naka-ku Moto-machi
Naka-ku Nobori-cho
Naka-ku Fukuro-machi
Naka-ku Takeya
Naka-ku Senda
Naka-ku Honkawa
Naka-ku Nakajima
Naka-ku Yoshijima-higashi
Naka-ku Yoshijima
Naka-ku Hirose
Naka-ku Kanzaki
Naka-ku Funairi
Naka-ku Eba
Higashi-ku Fukugi
Higashi-ku Nukushina
Higashi-ku Kaminukushina
Higashi-ku Hesaka
Higashi-ku Hesakashiroyama
Higashi-ku Toujou
Emergency na Pagsiguro ng Kaligtasan
Utos sa paglikas
Paglikas ng matatanda atbp.
Walang inilabas na pahayag
1 2 3 4 5 ... 7 8 > >>