Detalye ng elementary school areas

Pangunahing impormasyon ukol sa elementary school areas

Pangalan ng elementary school areas Senda
Ward Naka-ku
Impormasyon ukol sa panganib ng kalamidad
Kalamidad ng landslide Sa kasalukuyan, walang lugar na itinakda/inihayag alinsunod sa batas, atbp.
Pagbaha Sa ilang lugar ay inaasahan ang pinsala ng pagbaha dahil sa pag-apaw ng tubig sa ilog.
Pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat Sa ilang lugar ay inaasahan ang pinsala ng pagbaha dahil sa pagsalpok ng napakalaking alon. Hindi pangkaraniwan ito at 30 taon pa bago magkaroon ng ganito kalaking alon ulit.Sa ilang lugar ay inaasahan ang pinsala ng pagbaha dahil sa pagsalpok ng napakalaking alon na kasing laki ng nagkaroon sa Isewan Typhoon (Typhoon Vera).
Tsunami Kung mawasak ang dike sa lindol, inaasahan ang pinsala ng pagbaha dahil sa Tsunami sa ilang lugar.

Kalagayan ng Paglabas ng Impormasyon sa Paglikas

Mga uri ng kalamidad
Lupa at buhangin Pagbaha Pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat Tsunami
Mga inihayag na payo at babala
Oras na inihayag

Paglampas ng observation value

Impormasyon ukol sa posibilidad ng magkaroon ng landslide Hindi pa lumalampas sa standard value
Kalagayan ng water level Misasabashi(Ilog Kyuuoota、Ilog Motoyasu、Ilog Tenma) Normal value
Kalagayan ng sea level Normal value

Designated emergency evacuation area at Designated evacuation center

Importanteng paalala
  • Kahit saan man kayo nakatira o saan man ang elementary school area ninyo, puwede kayong pumili kung saang evacuation center kayo lilikas.
  • Paalala po na hindi lahat ng evacuation center ay bukas.
  • ○, 3F, 2F sa table ay ipinapakita ang area na puwedeng gamitin depende sa klase ng kalamidad.
  • Ibig sabihin ng 3F, 2F sa table ay puwedeng gamitin ang ika-3 palapag pataas (3F) at ika-2 palapag pataas (2F) ng pasilidad.
Pangalan ng pasilidad Mapa Designated emergency evacuation area Designated evacuation center Availability
Mga uri ng kalamidad
Lupa at buhangin Pagbaha Pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat Lindol Tsunami Malaking sunog
Takanobashi Staff Hall Mapa 2F 2F
Center for Promotion of Gender Equality (Yui-port) Mapa 2F 2F
Senda School District Meeting Place Mapa 2F
Senda Children's Hall Mapa 2F ×
Naka-ku Sports Center Mapa 2F 3F
Health Promotion Center Mapa 2F 3F
Industrial Technology Center Mapa 3F
Minamisenda-nishi Meeting Place Mapa 2F ×
Senda Elementary School Mapa 2F 3F × ×
Higashisenda Park Mapa ×
Senda Park Mapa × ×
Bukas:○
Hindi bukas:×
Impormasyon:3F, 2F