Detalye ng elementary school areas

Pangunahing impormasyon ukol sa elementary school areas

Pangalan ng elementary school areas Ushitashin-machi
Ward Higashi-ku
Impormasyon ukol sa panganib ng kalamidad
Kalamidad ng landslide Sa ilang lugar ay inaasahan ang pinsala ng landslide.
Pagbaha Sa ilang lugar ay inaasahan ang pinsala ng pagbaha dahil sa pag-apaw ng tubig sa ilog.
Pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat Sa kasalukuyan, walang lugar na itinakda/inihayag alinsunod sa batas, atbp.
Tsunami Sa kasalukuyan, walang lugar na itinakda/inihayag alinsunod sa batas, atbp.

Kalagayan ng Paglabas ng Impormasyon sa Paglikas

Mga uri ng kalamidad
Lupa at buhangin Pagbaha Pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat Tsunami
Mga inihayag na payo at babala
Oras na inihayag

Paglampas ng observation value

Impormasyon ukol sa posibilidad ng magkaroon ng landslide Hindi pa lumalampas sa standard value
Kalagayan ng water level Yaguchi-daiichi(Ilog Oota (Sa ibaba ng agos)) Normal value
Kalagayan ng sea level Normal value

Designated emergency evacuation area at Designated evacuation center

Importanteng paalala
  • Kahit saan man kayo nakatira o saan man ang elementary school area ninyo, puwede kayong pumili kung saang evacuation center kayo lilikas.
  • Paalala po na hindi lahat ng evacuation center ay bukas.
  • ○, 3F, 2F sa table ay ipinapakita ang area na puwedeng gamitin depende sa klase ng kalamidad.
  • Ibig sabihin ng 3F, 2F sa table ay puwedeng gamitin ang ika-3 palapag pataas (3F) at ika-2 palapag pataas (2F) ng pasilidad.
Pangalan ng pasilidad Mapa Designated emergency evacuation area Designated evacuation center Availability
Mga uri ng kalamidad
Lupa at buhangin Pagbaha Pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat Lindol Tsunami Malaking sunog
Hiroshima Municipal Hiroshima Commercial High School Mapa ×
Ushitashin-machi Children's Hall Mapa ×
Ushitashin-machi Meeting Place (Roujin Meeting Place) Mapa × 2F
Higashi-ku Sports Center (Maeda Housing Higashi-ku Sports Center) Mapa × 2F
Ushita Community Center Mapa × 2F
Ushita Junior High School Mapa × ×
Ushitashin-machi Elementary School Mapa ×
Shinushita Park Mapa
Ushita Multipurpose Park Mapa × ×
Bukas:○
Hindi bukas:×
Impormasyon:3F, 2F