Detalye ng elementary school areas

Pangunahing impormasyon ukol sa elementary school areas

Pangalan ng elementary school areas Onaga
Ward Higashi-ku
Impormasyon ukol sa panganib ng kalamidad
Kalamidad ng landslide Sa ilang lugar ay inaasahan ang pinsala ng landslide.
Pagbaha Sa ilang lugar ay inaasahan ang pinsala ng pagbaha dahil sa pag-apaw ng tubig sa ilog.
Pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat Sa ilang lugar ay inaasahan ang pinsala ng pagbaha dahil sa pagsalpok ng napakalaking alon. Hindi pangkaraniwan ito at 30 taon pa bago magkaroon ng ganito kalaking alon ulit.Sa ilang lugar ay inaasahan ang pinsala ng pagbaha dahil sa pagsalpok ng napakalaking alon na kasing laki ng nagkaroon sa Isewan Typhoon (Typhoon Vera).
Tsunami Sa ilang lugar ay inaasahan ang pinsala ng pagbaha dahil sa Tsunami na warning level.Kung mawasak ang dike sa lindol, inaasahan ang pinsala ng pagbaha dahil sa Tsunami sa ilang lugar.

Inihayag na babala ng paglikas, atbp.

Mga uri ng kalamidad
Lupa at buhangin Pagbaha Pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat Tsunami
Mga inihayag na payo at babala
Oras na inihayag

Paglampas ng observation value

Impormasyon ukol sa posibilidad ng magkaroon ng landslide Hindi pa lumalampas sa standard value
Kalagayan ng water level Oosu(Ilog Fuchuuoo) Normal value
Kalagayan ng sea level Normal value

Designated emergency evacuation area at Designated evacuation center

Importanteng paalala
  • Kahit saan man kayo nakatira o saan man ang elementary school area ninyo, puwede kayong pumili kung saang evacuation center kayo lilikas.
  • Paalala po na hindi lahat ng evacuation center ay bukas.
  • ○, 3F, 2F sa table ay ipinapakita ang area na puwedeng gamitin depende sa klase ng kalamidad.
  • Ibig sabihin ng 3F, 2F sa table ay puwedeng gamitin ang ika-3 palapag pataas (3F) at ika-2 palapag pataas (2F) ng pasilidad.
Pangalan ng pasilidad Mapa Designated emergency evacuation area Designated evacuation center Availability
Mga uri ng kalamidad
Lupa at buhangin Pagbaha Pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat Lindol Tsunami Malaking sunog
Yamane-cho-higashi Meeting Place Mapa ×
Onaga Children's Hall Mapa 2F 2F
Lungsod ng Hiroshima Mentally and Physically Handicapped Persons Welfare Center Mapa 2F
Futaba Junior High School Mapa 2F
Wakakusa Nursery Mapa
Wakakusa Meeting Place Mapa × ×
Onaga Meeting Place Mapa 2F ×
Futaba Community Center Mapa 2F 3F
Higashi Ward Community Culture Center Mapa 2F 3F
Higashi-ku Library Mapa × ×
Lungsod ng Hiroshima Higashi Community Center Mapa 2F 2F
Katakou Meeting Place Mapa 2F
Kimigaoka Meeting Place Mapa ×
Maruyama Meeting Place Mapa
Akebono Nursery Mapa 2F ×
Onaga Elementary School Mapa 2F 2F × ×
Bukas:○
Hindi bukas:×
Impormasyon:3F, 2F