Detalye ng elementary school areas

Pangunahing impormasyon ukol sa elementary school areas

Pangalan ng elementary school areas Itsukaichi-chuo
Ward Saeki-ku
Impormasyon ukol sa panganib ng kalamidad
Kalamidad ng landslide Sa kasalukuyan, walang lugar na itinakda/inihayag alinsunod sa batas, atbp.
Pagbaha Sa ilang lugar ay inaasahan ang pinsala ng pagbaha dahil sa pag-apaw ng tubig sa ilog.
Pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat Sa kasalukuyan, walang lugar na itinakda/inihayag alinsunod sa batas, atbp.
Tsunami Kung mawasak ang dike sa lindol, inaasahan ang pinsala ng pagbaha dahil sa Tsunami sa ilang lugar.

Inihayag na babala ng paglikas, atbp.

Mga uri ng kalamidad
Lupa at buhangin Pagbaha Pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat Tsunami
Mga inihayag na payo at babala
Oras na inihayag

Paglampas ng observation value

Impormasyon ukol sa posibilidad ng magkaroon ng landslide Hindi pa lumalampas sa standard value
Kalagayan ng water level Nakaji(Ilog Yahata) Normal value
Nakasubasi(Ilog Okanoshita) Normal value
Kalagayan ng sea level Normal value

Designated emergency evacuation area at Designated evacuation center

Importanteng paalala
  • Kahit saan man kayo nakatira o saan man ang elementary school area ninyo, puwede kayong pumili kung saang evacuation center kayo lilikas.
  • Paalala po na hindi lahat ng evacuation center ay bukas.
  • ○, 3F, 2F sa table ay ipinapakita ang area na puwedeng gamitin depende sa klase ng kalamidad.
  • Ibig sabihin ng 3F, 2F sa table ay puwedeng gamitin ang ika-3 palapag pataas (3F) at ika-2 palapag pataas (2F) ng pasilidad.
Pangalan ng pasilidad Mapa Designated emergency evacuation area Designated evacuation center Availability
Mga uri ng kalamidad
Lupa at buhangin Pagbaha Pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat Lindol Tsunami Malaking sunog
Itsukaichi-chuo Children's Hall Mapa 2F
Itsukaichi-chuo Community Center Mapa 2F
Reihouen Nursery Mapa 2F
Saeki Ward Community Culture Center Mapa 2F
Itsukaichi Junior High School and Japan Mint Hiroshima Branch Baseball Stadium Mapa
Itsukaichi-chuo Elementary School Mapa 2F × ×
五日市中学校 Mapa 2F
Bukas:○
Hindi bukas:×
Impormasyon:3F, 2F