Listahan ng Designated emergency evacuation area at Designated evacuation center

Glossary
Division:
Availability:
Importanteng paalala
  • Kahit saan man kayo nakatira o saan man ang elementary school area ninyo, puwede kayong pumili kung saang evacuation center kayo lilikas.
  • Paalala po na hindi lahat ng evacuation center ay bukas.
  • ○, 3F, 2F sa table ay ipinapakita ang area na puwedeng gamitin depende sa klase ng kalamidad.
  • Ibig sabihin ng 3F, 2F sa table ay puwedeng gamitin ang ika-3 palapag pataas (3F) at ika-2 palapag pataas (2F) ng pasilidad.
Ward Elementary school area Pangalan ng pasilidad Mapa Designated emergency evacuation area Designated evacuation center Availability
Mga uri ng kalamidad
Lupa at buhangin Pagbaha Pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat Lindol Tsunami Malaking sunog
Nishi-ku Kusatsu Kusatsu-hon-machi Meeting Place Mapa 2F
Nishi-ku Kusatsu Kusatsu Elementary School Mapa 2F × ×
Nishi-ku Kusatsu Kusatsu Park Mapa ×
Nishi-ku Kusatsu Seibuumetate-daihachi Park Mapa × ×
Nishi-ku Suzugamine Suzugamine Children's Hall Mapa
Nishi-ku Suzugamine Suzugamine Hall Mapa
Nishi-ku Suzugamine Suzugamine Community Center Mapa ×
Nishi-ku Suzugamine Suzugamine Elementary School Mapa × ×
Nishi-ku Suzugamine Suzugamine Park Mapa ×
Nishi-ku Inokuchidai Inokuchidai Meeting Place Mapa ×
Nishi-ku Inokuchidai Inokuchidai Junior High School Mapa ×
Nishi-ku Inokuchidai Inokuchidai Children's Hall Mapa ×
Nishi-ku Inokuchidai Inokuchidai Elementary School Mapa × ×
Nishi-ku Inokuchidai Inokuchidai Park Mapa ×
Nishi-ku Inokuchidai Inokuchi Elementary School Mapa ×
Nishi-ku Inokuchidai Itsukaichi-higashi Elementary School Mapa ×
Nishi-ku Inokuchi Inokuchi Meeting Place Mapa 2F
Nishi-ku Inokuchi Inokuchi Children's Hall Mapa
Nishi-ku Inokuchi Inokuchi Yon-chome Meeting Place Mapa
Nishi-ku Inokuchi Inokuchi Nursery Mapa
Nishi-ku Inokuchi Suzugadai Hall Mapa
Nishi-ku Inokuchi Inokuchi Community Center Mapa ×
Nishi-ku Inokuchi Inokuchi Elementary School Mapa ×
Nishi-ku Inokuchi Hiroshima Institute of Technology High School Mapa
Nishi-ku Inokuchimyoujin Kusatsu-shin-machi Ni-chome Meeting Place Mapa 2F
Nishi-ku Inokuchimyoujin Myoujin-chuo Meeting Place Mapa 2F
Nishi-ku Inokuchimyoujin Inokuchimyoujin Children's Hall Mapa 2F
Nishi-ku Inokuchimyoujin Myoujin Ni-chome Meeting Place Mapa ×
Nishi-ku Inokuchimyoujin Myoujin San-chome Meeting Place Mapa ×
Nishi-ku Inokuchimyoujin Inokuchi Junior High School Mapa 2F
Nishi-ku Inokuchimyoujin Hiroshima Sun Plaza Mapa 2F
Nishi-ku Inokuchimyoujin Inokuchimyoujin Elementary School Mapa 2F ×
Nishi-ku Inokuchimyoujin Seibuumetate-dairoku Park Mapa × ×
Nishi-ku Inokuchimyoujin Seibuumetate-daigo Park Mapa × ×
Nishi-ku Inokuchimyoujin Hiroshima Prefectural Hiroshima Inokuchi High School, Inokuchi Junior High School, Seibuumetate-daini Park Mapa
Asaminami-ku Bairin Bairin Meeting Place Mapa × 2F
Asaminami-ku Bairin Satou Community Center Mapa
Asaminami-ku Bairin Midorii Nursery Mapa ×
Asaminami-ku Bairin Bairin Elementary School Mapa 2F ×
Asaminami-ku Bairin Yagibairin Park Mapa ×
Bukas:○
Hindi bukas:×
Impormasyon:3F, 2F
<< < 1 2 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 23 24 > >>