Listahan ng Designated emergency evacuation area at Designated evacuation center

Glossary
Division:
Availability:
Importanteng paalala
  • Kahit saan man kayo nakatira o saan man ang elementary school area ninyo, puwede kayong pumili kung saang evacuation center kayo lilikas.
  • Paalala po na hindi lahat ng evacuation center ay bukas.
  • ○, 3F, 2F sa table ay ipinapakita ang area na puwedeng gamitin depende sa klase ng kalamidad.
  • Ibig sabihin ng 3F, 2F sa table ay puwedeng gamitin ang ika-3 palapag pataas (3F) at ika-2 palapag pataas (2F) ng pasilidad.
Ward Elementary school area Pangalan ng pasilidad Mapa Designated emergency evacuation area Designated evacuation center Availability
Mga uri ng kalamidad
Lupa at buhangin Pagbaha Pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat Lindol Tsunami Malaking sunog
Asaminami-ku Yagi Yagi Children's Hall Mapa ×
Asaminami-ku Yagi Yagi Kindergarten Mapa ×
Asaminami-ku Yagi Jouhokuki Junior High School Mapa
Asaminami-ku Yagi Naruwatashiba Meeting Place Mapa ×
Asaminami-ku Yagi Yagi Elementary School Mapa 3F ×
Asaminami-ku Kawauchi Kawauchi Meeting Place Mapa ×
Asaminami-ku Kawauchi Kawauchi Kindergarten Mapa ×
Asaminami-ku Kawauchi Kawauchi Nursery Mapa ×
Asaminami-ku Kawauchi Jonan Junior High School and Kawauchi-daini Park Mapa
Asaminami-ku Kawauchi Kawauchi Elementary School Mapa 2F ×
Asaminami-ku Kawauchi Kouchi Children's Hall Mapa ×
Asaminami-ku Kawauchi 城南中学校 Mapa 2F
Asaminami-ku Midorii Midorii Meeting Place Mapa 2F
Asaminami-ku Midorii Midorii Elementary School Mapa 2F ×
Asaminami-ku Bishamondai Bishamondai Meeting Place Mapa
Asaminami-ku Bishamondai Bishamondai Children's Hall Mapa
Asaminami-ku Bishamondai Bishamondai Elementary School Mapa ×
Asaminami-ku Bishamondai Bishamondai Park Mapa ×
Asaminami-ku Bishamondai Bishamondai-higashi Park Mapa ×
Asaminami-ku Yasu-higashi Aita Meeting Place Mapa
Asaminami-ku Yasu-higashi Yasu-higashi Children's Hall Mapa ×
Asaminami-ku Yasu-higashi Yasu-higashi Nursery Mapa
Asaminami-ku Yasu-higashi Yasu-higashi Community Center Mapa
Asaminami-ku Yasu-higashi Tainosako Meeting Place Mapa
Asaminami-ku Yasu-higashi Yasu-higashi Elementary School Mapa ×
Asaminami-ku Yasu-higashi Yasuda Women's University Mapa
Asaminami-ku Furuichi Furuichi Nursery Mapa 2F
Asaminami-ku Furuichi Furuichi Meeting Place Mapa
Asaminami-ku Furuichi Furuichi Community Center Mapa 2F
Asaminami-ku Furuichi Furuichi Children's Hall Mapa 2F
Asaminami-ku Furuichi Furuichi Elementary School Mapa 2F ×
Asaminami-ku Oo-machi Oo-machi Meeting Place Mapa 2F
Asaminami-ku Oo-machi Oo-machi Nursery Mapa 2F
Asaminami-ku Oo-machi Oo-machi Kindergarten Mapa ×
Asaminami-ku Oo-machi Oo-machi Children's Hall Mapa ×
Asaminami-ku Oo-machi Asaminami Junior High School Mapa ×
Asaminami-ku Oo-machi Asa Working Youth Center Mapa × 2F
Asaminami-ku Oo-machi Asa Junior High School Mapa 3F
Asaminami-ku Oo-machi Oo-machi Elementary School Mapa ×
Asaminami-ku Kamiyasu Kamiyasu Meeting Place Mapa ×
Bukas:○
Hindi bukas:×
Impormasyon:3F, 2F
<< < 1 2 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 23 24 > >>