Listahan ng Designated emergency evacuation area at Designated evacuation center

Glossary
Division:
Availability:
Importanteng paalala
  • Kahit saan man kayo nakatira o saan man ang elementary school area ninyo, puwede kayong pumili kung saang evacuation center kayo lilikas.
  • Paalala po na hindi lahat ng evacuation center ay bukas.
  • ○, 3F, 2F sa table ay ipinapakita ang area na puwedeng gamitin depende sa klase ng kalamidad.
  • Ibig sabihin ng 3F, 2F sa table ay puwedeng gamitin ang ika-3 palapag pataas (3F) at ika-2 palapag pataas (2F) ng pasilidad.
Ward Elementary school area Pangalan ng pasilidad Mapa Designated emergency evacuation area Designated evacuation center Availability
Mga uri ng kalamidad
Lupa at buhangin Pagbaha Pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat Lindol Tsunami Malaking sunog
Asaminami-ku Kamiyasu Kamiyasu Children's Hall Mapa
Asaminami-ku Kamiyasu Kamiyasu Elementary School Mapa × ×
Asaminami-ku Yasu-kita Yasu-kita Children's Hall Mapa ×
Asaminami-ku Yasu-kita Takatori-kita Junior High School Mapa ×
Asaminami-ku Yasu-kita Takachou Meeting Place Mapa ×
Asaminami-ku Yasu-kita Yasu-kita Elementary School Mapa ×
Asaminami-ku Yasu-kita Takatori Park Mapa ×
Asaminami-ku Yasu Yasu Meeting Place Mapa
Asaminami-ku Yasu Kamiyasu Nursery Mapa
Asaminami-ku Yasu Yasu Community Center Mapa
Asaminami-ku Yasu Yasu Kindergarten Mapa ×
Asaminami-ku Yasu Yasu Elementary School Mapa 2F ×
Asaminami-ku Yasu-nishi Yasu-nishi Meeting Place Mapa
Asaminami-ku Yasu-nishi Yasu-nishi Kindergarten Mapa
Asaminami-ku Yasu-nishi Yasu-nishi Children's Hall Mapa ×
Asaminami-ku Yasu-nishi Yasu-nishi Junior High School Mapa ×
Asaminami-ku Yasu-nishi Transportation Museum (Numaji Transportation Museum) Mapa ×
Asaminami-ku Yasu-nishi Yasu-nishi Elementary School Mapa × ×
Asaminami-ku Higashino Higashihara Meeting Place Mapa ×
Asaminami-ku Higashino Higashihara Junior High School Mapa 2F
Asaminami-ku Higashino Higashino Elementary School Mapa 2F ×
Asaminami-ku Nakasuji Higashino Meeting Place Mapa ×
Asaminami-ku Nakasuji Higashino Community Center Mapa ×
Asaminami-ku Nakasuji Nakasuji Kindergarten Mapa ×
Asaminami-ku Nakasuji Nakasuji Nursery Mapa ×
Asaminami-ku Nakasuji Nakasuji Children's Hall Mapa ×
Asaminami-ku Nakasuji Asaminami Ward Community Culture Center Mapa 2F
Asaminami-ku Nakasuji Nakasuji Elementary School Mapa 2F ×
Asaminami-ku Nakasuji SunSun Nursery School Mapa 2F ×
Asaminami-ku Hara Hara Nursery Mapa ×
Asaminami-ku Hara Gion-higashi Junior High School Mapa
Asaminami-ku Hara Hara Meeting Place Mapa 2F
Asaminami-ku Hara Hara Elementary School Mapa 2F ×
Asaminami-ku Hara Gion-higashi Junior High School and Ootagawakousuijiki Mapa
Asaminami-ku Hara-minami Gion Community Center Mapa 2F
Asaminami-ku Hara-minami Gion Welfare Center Mapa 2F
Asaminami-ku Hara-minami Hara-minami Meeting Place Mapa 2F
Asaminami-ku Hara-minami Hara-minami Elementary School Mapa 2F ×
Asaminami-ku Gion Gion Nursery Mapa
Asaminami-ku Gion Gion Children's Hall Mapa 2F
Bukas:○
Hindi bukas:×
Impormasyon:3F, 2F
<< < 1 2 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 23 24 > >>