Listahan ng Designated emergency evacuation area at Designated evacuation center

Glossary
Division:
Availability:
Importanteng paalala
  • Kahit saan man kayo nakatira o saan man ang elementary school area ninyo, puwede kayong pumili kung saang evacuation center kayo lilikas.
  • Paalala po na hindi lahat ng evacuation center ay bukas.
  • ○, 3F, 2F sa table ay ipinapakita ang area na puwedeng gamitin depende sa klase ng kalamidad.
  • Ibig sabihin ng 3F, 2F sa table ay puwedeng gamitin ang ika-3 palapag pataas (3F) at ika-2 palapag pataas (2F) ng pasilidad.
Ward Elementary school area Pangalan ng pasilidad Mapa Designated emergency evacuation area Designated evacuation center Availability
Mga uri ng kalamidad
Lupa at buhangin Pagbaha Pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat Lindol Tsunami Malaking sunog
Asaminami-ku Gion Gion Junior High School Mapa
Asaminami-ku Gion Gion Meeting Place Mapa 2F
Asaminami-ku Gion Gion Elementary School Mapa 2F ×
Asaminami-ku Gion Hiroshima University of Economics Mapa × ×
Asaminami-ku Yamamoto Yamamoto Children's Hall Mapa
Asaminami-ku Yamamoto Yamamoto Meeting Place Mapa
Asaminami-ku Yamamoto Yamamoto Kindergarten Mapa
Asaminami-ku Yamamoto Yamamoto Nursery Mapa
Asaminami-ku Yamamoto Gion-nishi Community Center Mapa
Asaminami-ku Yamamoto Yamamoto Elementary School Mapa ×
Asaminami-ku Kasugano Kasugano Meeting Place Mapa
Asaminami-ku Kasugano Kasugano Elementary School Mapa ×
Asaminami-ku Kasugano Kasugano-chuo Park Mapa ×
Asaminami-ku Nagatsuka Nagatsuka Kindergarten Mapa 2F
Asaminami-ku Nagatsuka Nagatsuka Children's Hall Mapa 2F
Asaminami-ku Nagatsuka Shinjou Meeting Place Mapa ×
Asaminami-ku Nagatsuka Nagatsuka Meeting Place Mapa 2F
Asaminami-ku Nagatsuka Nagatsuka Nursery Mapa ×
Asaminami-ku Nagatsuka Nagatsuka Elementary School Mapa 2F ×
Asaminami-ku Nagatsuka-nishi Nagatsuka-nishi Children's Hall Mapa ×
Asaminami-ku Nagatsuka-nishi Nagatsuka Junior High School Mapa ×
Asaminami-ku Nagatsuka-nishi Hiroshima Bunka Gakuen University and Two-Year College Mapa ×
Asaminami-ku Nagatsuka-nishi Nagatsuka-nishi Meeting Place Mapa ×
Asaminami-ku Nagatsuka-nishi Ryuo Meeting Place Mapa ×
Asaminami-ku Nagatsuka-nishi Nagatsuka-nishi Elementary School Mapa ×
Asaminami-ku Tomo-minami Tomo-minami Elementary School Mapa ×
Asaminami-ku Tomo-minami Tomo-minami Meeting Place Mapa
Asaminami-ku Tomo-minami Kokoro-kita Park Mapa ×
Asaminami-ku Tomo-minami Okuhata Storm Water Detention Pond Park Mapa ×
Asaminami-ku Tomo-minami Tomo-minami Children's house Mapa
Asaminami-ku Ootsuka Hiroshima City University Mapa
Asaminami-ku Ootsuka Oozuka Children's Hall Mapa ×
Asaminami-ku Ootsuka Oozuka School District Meeting Place Mapa
Asaminami-ku Ootsuka Oozuka Junior High School Mapa
Asaminami-ku Ootsuka Oozuka Community Center Mapa
Asaminami-ku Ootsuka Hiroshima Shudo University Mapa
Asaminami-ku Ootsuka Oozuka Elementary School Mapa ×
Asaminami-ku Ootsuka Ozukamanabinooka Park Mapa ×
Asaminami-ku Ootsuka A City-chuo Park Mapa ×
Asaminami-ku Ootsuka Seifushinto-higashi Park Mapa ×
Bukas:○
Hindi bukas:×
Impormasyon:3F, 2F
<< < 1 2 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 23 24 > >>