Listahan ng Designated emergency evacuation area at Designated evacuation center

Glossary
Division:
Availability:
Importanteng paalala
  • Kahit saan man kayo nakatira o saan man ang elementary school area ninyo, puwede kayong pumili kung saang evacuation center kayo lilikas.
  • Paalala po na hindi lahat ng evacuation center ay bukas.
  • ○, 3F, 2F sa table ay ipinapakita ang area na puwedeng gamitin depende sa klase ng kalamidad.
  • Ibig sabihin ng 3F, 2F sa table ay puwedeng gamitin ang ika-3 palapag pataas (3F) at ika-2 palapag pataas (2F) ng pasilidad.
Ward Elementary school area Pangalan ng pasilidad Mapa Designated emergency evacuation area Designated evacuation center Availability
Mga uri ng kalamidad
Lupa at buhangin Pagbaha Pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat Lindol Tsunami Malaking sunog
Asaminami-ku Toyama Kamiyoshiyama Meeting Place Mapa ×
Asaminami-ku Toyama Toyama Junior High School Mapa ×
Asaminami-ku Toyama Toyama Meeting Place Mapa ×
Asaminami-ku Toyama Toyama Community Center Mapa ×
Asaminami-ku Toyama Toyama Elementary School Mapa × ×
Asaminami-ku Toyama Ato Meeting Place Mapa × ×
Asaminami-ku Toyama Shimoyoshiyama Meeting Place Mapa × ×
Asaminami-ku Toyama Jiko Nursery School Mapa × ×
Asaminami-ku Tomo Shimotomo Meeting Place Mapa
Asaminami-ku Tomo Tomo Children's Hall Mapa ×
Asaminami-ku Tomo Tomo Junior High School Mapa ×
Asaminami-ku Tomo Ooshimo Meeting Place Mapa ×
Asaminami-ku Tomo Numata Community Center Mapa
Asaminami-ku Tomo Hiroshima Institute of Technology Numata Campus Mapa
Asaminami-ku Tomo Tomochuo Meeting Place Mapa
Asaminami-ku Tomo Numata Nursery Mapa
Asaminami-ku Tomo Shiibara Meeting Place Mapa
Asaminami-ku Tomo Okuhata Meeting Place Mapa ×
Asaminami-ku Tomo Seto Meeting Place Mapa
Asaminami-ku Tomo Hossaka Meeting Place Mapa ×
Asaminami-ku Tomo Asaminami-ku Sports Center Mapa
Asaminami-ku Tomo Sanjouda Meeting Place Mapa ×
Asaminami-ku Tomo Tomo Welfare Center Mapa
Asaminami-ku Tomo Tomo Elementary School Mapa × ×
Asaminami-ku Tomo Wakabadai-chuo Park Mapa ×
Asaminami-ku Tomo Tomo-nishi Park Mapa ×
Asaminami-ku Tomo Koryo High School Mapa
Asaminami-ku Tomo-higashi Tomo-higashi Meeting Place Mapa
Asaminami-ku Tomo-higashi Tomo-higashi Elementary School Mapa ×
Asaminami-ku Tomo-higashi Hiroshima Municipal Numata High School Mapa ×
Asakita-ku Ihara Ihara Hall Mapa ×
Asakita-ku Ihara Ihara Elementary School Mapa 2F ×
Asakita-ku Shiya Shiya Meeting Place Mapa ×
Asakita-ku Shiya Shiya Elementary School Mapa ×
Asakita-ku Kounan Shiraki Junior High School Mapa
Asakita-ku Kounan Shiraki Community Center Mapa 2F
Asakita-ku Kounan Kounan Meeting Place Mapa 2F
Asakita-ku Kounan Kounan Elementary School Mapa × ×
Asakita-ku Mita Mita Meeting Place Mapa ×
Asakita-ku Mita Shimomita Meeting Place Mapa
Bukas:○
Hindi bukas:×
Impormasyon:3F, 2F
<< < 1 2 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 23 24 > >>