Listahan ng Designated emergency evacuation area at Designated evacuation center

Glossary
Division:
Availability:
Importanteng paalala
  • Kahit saan man kayo nakatira o saan man ang elementary school area ninyo, puwede kayong pumili kung saang evacuation center kayo lilikas.
  • Paalala po na hindi lahat ng evacuation center ay bukas.
  • ○, 3F, 2F sa table ay ipinapakita ang area na puwedeng gamitin depende sa klase ng kalamidad.
  • Ibig sabihin ng 3F, 2F sa table ay puwedeng gamitin ang ika-3 palapag pataas (3F) at ika-2 palapag pataas (2F) ng pasilidad.
Ward Elementary school area Pangalan ng pasilidad Mapa Designated emergency evacuation area Designated evacuation center Availability
Mga uri ng kalamidad
Lupa at buhangin Pagbaha Pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat Lindol Tsunami Malaking sunog
Asakita-ku Mita Mita Nursery Mapa × 2F
Asakita-ku Mita Kamimita Meeting Place Mapa
Asakita-ku Mita Mita Elementary School Mapa 2F ×
Asakita-ku Kakogawa Kakogawa Children's Hall Mapa 2F
Asakita-ku Kakogawa Karuga Nursery Mapa ×
Asakita-ku Kakogawa Kakogawa Nursery Mapa
Asakita-ku Kakogawa Ogawara and Kamifukawa Meeting Place Mapa
Asakita-ku Kakogawa Kakogawa Elementary School Mapa 2F ×
Asakita-ku Fukawa Fukawa Children's Hall Mapa ×
Asakita-ku Fukawa Kouyou Junior High School Mapa
Asakita-ku Fukawa Kouyou Community Center Mapa ×
Asakita-ku Fukawa Fukawa Nursery Mapa ×
Asakita-ku Fukawa Fukawa Meeting Place Mapa ×
Asakita-ku Fukawa Asakita-ku Sports Center Mapa
Asakita-ku Fukawa Fukawa Elementary School Mapa 3F ×
Asakita-ku Kamezaki Kamezaki Children's Hall Mapa
Asakita-ku Kamezaki Kamezaki Junior High School Mapa ×
Asakita-ku Kamezaki Kamezaki Meeting Place Mapa
Asakita-ku Kamezaki Kamezaki Elementary School Mapa ×
Asakita-ku Kamezaki Nishiyama Park Mapa ×
Asakita-ku Kurakake Kurakake Children's Hall Mapa
Asakita-ku Kurakake Lungsod ng Hiroshima Central Disaster Prevention Center Mapa ×
Asakita-ku Kurakake Kurakake Meeting Place Mapa
Asakita-ku Kurakake Kurakake Community Center Mapa
Asakita-ku Kurakake Kurakake Elementary School Mapa ×
Asakita-ku Kurakake Kurakake Park Mapa ×
Asakita-ku Kurakake Prefectural Fire Academy and Hiroshima City Central Disaster Prevention Center Mapa
Asakita-ku Magame Ochiai Junior High School Mapa
Asakita-ku Magame Magame Community Center Mapa
Asakita-ku Magame Magame Children's Hall Mapa
Asakita-ku Magame Magame Nursery Mapa
Asakita-ku Magame Magame Meeting Place Mapa
Asakita-ku Magame Magame Elementary School Mapa ×
Asakita-ku Magame Egeyama Park Mapa ×
Asakita-ku Magame Terasako Park Mapa
Asakita-ku Ochiai-higashi Ochiai-higashi Children's Hall Mapa
Asakita-ku Ochiai-higashi Ochiai-higashi Meeting Place Mapa
Asakita-ku Ochiai-higashi Kumura Hall Mapa ×
Asakita-ku Ochiai-higashi Ochiai Nursery Mapa
Asakita-ku Ochiai-higashi Ochiai-higashi Kindergarten Mapa
Bukas:○
Hindi bukas:×
Impormasyon:3F, 2F
<< < 1 2 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 23 24 > >>