Listahan ng Designated emergency evacuation area at Designated evacuation center

Glossary
Division:
Availability:
Importanteng paalala
  • Kahit saan man kayo nakatira o saan man ang elementary school area ninyo, puwede kayong pumili kung saang evacuation center kayo lilikas.
  • Paalala po na hindi lahat ng evacuation center ay bukas.
  • ○, 3F, 2F sa table ay ipinapakita ang area na puwedeng gamitin depende sa klase ng kalamidad.
  • Ibig sabihin ng 3F, 2F sa table ay puwedeng gamitin ang ika-3 palapag pataas (3F) at ika-2 palapag pataas (2F) ng pasilidad.
Ward Elementary school area Pangalan ng pasilidad Mapa Designated emergency evacuation area Designated evacuation center Availability
Mga uri ng kalamidad
Lupa at buhangin Pagbaha Pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat Lindol Tsunami Malaking sunog
Asakita-ku Ochiai-higashi Ochiai-higashi Elementary School Mapa ×
Asakita-ku Ochiai-higashi Nakayama Park Mapa
Asakita-ku Ochiai Ochiai Children's Hall Mapa ×
Asakita-ku Ochiai Ochiai Kindergarten Mapa ×
Asakita-ku Ochiai Ochiai Meeting Place Mapa ×
Asakita-ku Ochiai Ochiai Elementary School Mapa ×
Asakita-ku Kuchita-higashi Kuchita-higashi Children's Hall Mapa
Asakita-ku Kuchita-higashi Kuchita Junior High School Mapa ×
Asakita-ku Kuchita-higashi Kuchita-higashi Meeting Place Mapa ×
Asakita-ku Kuchita-higashi Kuchita Community Center Mapa
Asakita-ku Kuchita-higashi Kuchita-higashi Elementary School Mapa ×
Asakita-ku Kuchita-higashi Yaguchigaoka Park Mapa ×
Asakita-ku Kuchita Kuchita Nursery Mapa
Asakita-ku Kuchita Kuchita-minami Meeting Place Mapa
Asakita-ku Kuchita Kuchita Elementary School Mapa ×
Asakita-ku Kuchita Kuchita-minami Park Mapa ×
Asakita-ku Oobayashi Oobayashi Meeting Place Mapa
Asakita-ku Oobayashi Oobayashi Nursery Mapa × 2F
Asakita-ku Oobayashi Oobayashi Elementary School Mapa 2F ×
Asakita-ku Miiri Miiri Meeting Place Mapa 2F
Asakita-ku Miiri Miiri Community Center Mapa 2F
Asakita-ku Miiri Miiri Children's Hall Mapa 2F
Asakita-ku Miiri Miiri Elementary School Mapa 2F ×
Asakita-ku Miiri-higashi Miiri-higashi Children's Hall Mapa
Asakita-ku Miiri-higashi Miiri Junior High School Mapa
Asakita-ku Miiri-higashi Municipal Hiroshima Secondary School Mapa
Asakita-ku Miiri-higashi Miiri-higashi School District Meeting Place Mapa
Asakita-ku Miiri-higashi Miiri-higashi Elementary School Mapa × ×
Asakita-ku Miiri-higashi Touyoudai Park Mapa ×
Asakita-ku Kabe Asakita-ku General Welfare Center Mapa 2F
Asakita-ku Kabe Kabe Junior High School Mapa 2F
Asakita-ku Kabe Kabe Children's Hall Mapa 2F
Asakita-ku Kabe Asakita-ku Library Mapa ×
Asakita-ku Kabe Asakita Ward Community Culture Center Mapa ×
Asakita-ku Kabe Jou Nursery Mapa ×
Asakita-ku Kabe Dai-chuo Meeting Place Mapa ×
Asakita-ku Kabe Oono Meeting Place Mapa ×
Asakita-ku Kabe Himese Meeting Place Mapa ×
Asakita-ku Kabe Kabe School District Meeting Place Mapa 2F
Asakita-ku Kabe Kabe Elementary School Mapa 2F ×
Bukas:○
Hindi bukas:×
Impormasyon:3F, 2F
<< < 1 2 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 23 24 > >>