Listahan ng Designated emergency evacuation area at Designated evacuation center

Glossary
Division:
Availability:
Importanteng paalala
  • Kahit saan man kayo nakatira o saan man ang elementary school area ninyo, puwede kayong pumili kung saang evacuation center kayo lilikas.
  • Paalala po na hindi lahat ng evacuation center ay bukas.
  • ○, 3F, 2F sa table ay ipinapakita ang area na puwedeng gamitin depende sa klase ng kalamidad.
  • Ibig sabihin ng 3F, 2F sa table ay puwedeng gamitin ang ika-3 palapag pataas (3F) at ika-2 palapag pataas (2F) ng pasilidad.
Ward Elementary school area Pangalan ng pasilidad Mapa Designated emergency evacuation area Designated evacuation center Availability
Mga uri ng kalamidad
Lupa at buhangin Pagbaha Pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat Lindol Tsunami Malaking sunog
Asakita-ku Kabe-minami Kabe-minami Children's Hall Mapa ×
Asakita-ku Kabe-minami Hiroshima Prefectural Kabe High School Mapa
Asakita-ku Kabe-minami Nakashima Hall Mapa ×
Asakita-ku Kabe-minami Nakashima-minami Meeting Place Mapa ×
Asakita-ku Kabe-minami Hiroshima City Kabe Welfare Center Mapa ×
Asakita-ku Kabe-minami Nakaya Meeting Place Mapa ×
Asakita-ku Kabe-minami Shimonohama Meeting Place Mapa
Asakita-ku Kabe-minami Uebaramae Meeting Place Mapa ×
Asakita-ku Kabe-minami Kabe-minami Meeting Place Mapa ×
Asakita-ku Kabe-minami Daini Toua Heights Meeting Place Mapa ×
Asakita-ku Kabe-minami Uebara-kita Meeting Place Mapa ×
Asakita-ku Kabe-minami Hokubu Rehabilitation Center For Children Mapa 2F
Asakita-ku Kabe-minami Kabe-minami Elementary School Mapa 2F ×
Asakita-ku Kabe-minami Terayama Park Mapa
Asakita-ku Kameyama Kameyama Children's Hall Mapa
Asakita-ku Kameyama Kameyama Meeting Place Mapa ×
Asakita-ku Kameyama Yukimori Meeting Place Mapa ×
Asakita-ku Kameyama Kabe Athletic Park Administrative Office Mapa
Asakita-ku Kameyama Kameyama Elementary School Mapa × ×
Asakita-ku Kameyama Katsugidai Park Mapa ×
Asakita-ku Kameyama Kameyama Junior High School Mapa
Asakita-ku Kameyama-minami Kameyama-minami Children's Hall Mapa
Asakita-ku Kameyama-minami Kameyama-minami Meeting Place Mapa ×
Asakita-ku Kameyama-minami Kameyama Community Center Mapa ×
Asakita-ku Kameyama-minami Nijiyama Meeting Place Mapa
Asakita-ku Kameyama-minami Kameyama-minami Nursery Mapa ×
Asakita-ku Kameyama-minami Imaida Meeting Place Mapa
Asakita-ku Kameyama-minami Kameyama-minami Elementary School Mapa ×
Asakita-ku Kameyama-minami Kameyama Junior High School and Kameyama Elementary School (Ground) Mapa
Asakita-ku Suzuhari Suzuhari Children's Hall Mapa ×
Asakita-ku Suzuhari Suzuhari Meeting Place Mapa ×
Asakita-ku Suzuhari Suzuhari Elementary School Mapa × ×
Asakita-ku Suzuhari Kokoro Intensive Care Home for the Elderly Mapa ×
Asakita-ku Imuro Kotouge Meeting Place Mapa ×
Asakita-ku Imuro Asaogauchi Meeting Place Mapa ×
Asakita-ku Imuro Youth Outdoor Activity Center Mapa
Asakita-ku Imuro Izumi Nursery Mapa ×
Asakita-ku Imuro Imuro Meeting Place Mapa
Asakita-ku Imuro Asa Community Center Mapa ×
Asakita-ku Imuro Seiwa Junior High School Mapa ×
Bukas:○
Hindi bukas:×
Impormasyon:3F, 2F
<< < 1 2 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > >>