Listahan ng Designated emergency evacuation area at Designated evacuation center

Glossary
Division:
Availability:
Importanteng paalala
  • Kahit saan man kayo nakatira o saan man ang elementary school area ninyo, puwede kayong pumili kung saang evacuation center kayo lilikas.
  • Paalala po na hindi lahat ng evacuation center ay bukas.
  • ○, 3F, 2F sa table ay ipinapakita ang area na puwedeng gamitin depende sa klase ng kalamidad.
  • Ibig sabihin ng 3F, 2F sa table ay puwedeng gamitin ang ika-3 palapag pataas (3F) at ika-2 palapag pataas (2F) ng pasilidad.
Ward Elementary school area Pangalan ng pasilidad Mapa Designated emergency evacuation area Designated evacuation center Availability
Mga uri ng kalamidad
Lupa at buhangin Pagbaha Pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat Lindol Tsunami Malaking sunog
Asakita-ku Imuro Imuro Elementary School Mapa 2F ×
Asakita-ku Imuro Kyuuogauchi Elementary School Mapa ×
Asakita-ku Imuro Kuchi Nursery Mapa
Asakita-ku Imuro Kuchi Meeting Place Mapa ×
Asakita-ku Imuro Dati Kuchi Elementary School Mapa × ×
Asakita-ku Kuchi-minami Kuchi-minami Children's Hall Mapa
Asakita-ku Kuchi-minami Sakaibara Meeting Place Mapa ×
Asakita-ku Kuchi-minami Kuchi-minami Meeting Place Mapa
Asakita-ku Kuchi-minami Kuchi-minami Elementary School Mapa × ×
Asakita-ku Tsutsuse Tsutsuse Meeting Place Mapa ×
Asakita-ku Tsutsuse Tsutsuse Elementary School Mapa × ×
Asakita-ku Tsutsuse Tsutsuse Welfare Center Mapa × × × ×
Asakita-ku Tsutsuse Northern Recyclable Waste Center Mapa × ×
Asakita-ku Hiura Hiura Children's Hall Mapa ×
Asakita-ku Hiura Hiura School District Meeting Place Mapa
Asakita-ku Hiura Ushiroyama Meeting Place Mapa ×
Asakita-ku Hiura Hiura Community Center Mapa
Asakita-ku Hiura Hiura Junior High School Mapa
Asakita-ku Hiura Kegi Meeting Place Mapa ×
Asakita-ku Hiura Hiura Elementary School Mapa ×
Asakita-ku Hiura Asahigaoka Park Mapa ×
Aki-ku Nakano Nakano-nishi Meeting Place Mapa 2F
Aki-ku Nakano Shimomaeda Meeting Place Mapa ×
Aki-ku Nakano Nakano Community Center Mapa ×
Aki-ku Nakano Nakano Children's Hall Mapa ×
Aki-ku Nakano Aki-ku Sports Center Mapa 3F
Aki-ku Nakano Nakano Elementary School Mapa × ×
Aki-ku Nakano Senogawa Junior High School Mapa ×
Aki-ku Nakano-higashi Nakano Nursery Mapa ×
Aki-ku Nakano-higashi Nakano Meeting Place Mapa ×
Aki-ku Nakano-higashi Nakano-higashi Children's Hall Mapa
Aki-ku Nakano-higashi Nakano-higashi Elementary School Mapa ×
Aki-ku Hataga Okuhata Meeting Place Mapa ×
Aki-ku Hataga Hataka School District Meeting Place Mapa ×
Aki-ku Hataga Hataka Nursery Mapa ×
Aki-ku Hataga Hataka Welfare Center Mapa
Aki-ku Hataga Hataka Children's Hall Mapa
Aki-ku Hataga Hataka Elementary School Mapa ×
Aki-ku Hataga Hataga Park Mapa ×
Aki-ku Seno Senogawa Park Mapa
Bukas:○
Hindi bukas:×
Impormasyon:3F, 2F
<< < 1 2 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > >>