Listahan ng Designated emergency evacuation area at Designated evacuation center

Glossary
Division:
Availability:
Importanteng paalala
  • Kahit saan man kayo nakatira o saan man ang elementary school area ninyo, puwede kayong pumili kung saang evacuation center kayo lilikas.
  • Paalala po na hindi lahat ng evacuation center ay bukas.
  • ○, 3F, 2F sa table ay ipinapakita ang area na puwedeng gamitin depende sa klase ng kalamidad.
  • Ibig sabihin ng 3F, 2F sa table ay puwedeng gamitin ang ika-3 palapag pataas (3F) at ika-2 palapag pataas (2F) ng pasilidad.
Ward Elementary school area Pangalan ng pasilidad Mapa Designated emergency evacuation area Designated evacuation center Availability
Mga uri ng kalamidad
Lupa at buhangin Pagbaha Pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat Lindol Tsunami Malaking sunog
Naka-ku Eba Ebanihonmatsu Meeting Place Mapa 2F
Naka-ku Eba Eba Nursery Mapa 2F
Naka-ku Eba Eba-minami Meeting Place Mapa 2F
Naka-ku Eba Ebasakae-machi Meeting Place Mapa 2F
Naka-ku Eba Eba Elementary School Mapa 2F ×
Naka-ku Eba Ebasarayama Park Mapa ×
Naka-ku Eba Ebayama Park Mapa ×
Higashi-ku Fukugi Fukuda Community Center Mapa ×
Higashi-ku Fukugi Umaki Community Center Mapa
Higashi-ku Fukugi Fukugi Meeting Place Mapa ×
Higashi-ku Fukugi Fukugi Children's Hall Mapa
Higashi-ku Fukugi Fukugi Nursery Mapa
Higashi-ku Fukugi Fukugi Kindergarten Mapa
Higashi-ku Fukugi Fukugi Junior High School Mapa ×
Higashi-ku Fukugi Fukugi Elementary School Mapa ×
Higashi-ku Fukugi Fukugi Park Mapa ×
Higashi-ku Nukushina Shimonukushina Meeting Place Mapa ×
Higashi-ku Nukushina Nukushina Meeting Place Mapa ×
Higashi-ku Nukushina Nukushina Nursery Mapa ×
Higashi-ku Nukushina Nukushina Kindergarten Mapa
Higashi-ku Nukushina Nukushina Community Center Mapa
Higashi-ku Nukushina Nukushina Junior High School Mapa ×
Higashi-ku Nukushina Nukushina Children's Hall Mapa ×
Higashi-ku Nukushina Nukushina Elementary School Mapa ×
Higashi-ku Kaminukushina Nukushina Welfare Center Mapa ×
Higashi-ku Kaminukushina Kaminukushina Children's Hall Mapa ×
Higashi-ku Kaminukushina Kaminukushina Meeting Place Mapa
Higashi-ku Kaminukushina Long-Term Care Health Facility Welfare Mapa
Higashi-ku Kaminukushina Kaminukushina Elementary School Mapa × ×
Higashi-ku Hesaka Hesakasenzoku Meeting Place Mapa ×
Higashi-ku Hesaka Hesakasouda Meeting Place Mapa × ×
Higashi-ku Hesaka Hesaka Nursery Mapa
Higashi-ku Hesaka Hesaka Meeting Place Mapa
Higashi-ku Hesaka Hesaka Children's Hall Mapa 2F
Higashi-ku Hesaka Hesaka Community Center Mapa
Higashi-ku Hesaka Hesaka Elementary School Mapa ×
Higashi-ku Hesakashiroyama Hesakashiroyama Children's Hall Mapa ×
Higashi-ku Hesakashiroyama Hesakashiroyama Meeting Place Mapa ×
Higashi-ku Hesakashiroyama Hesaka Welfare Center Mapa ×
Higashi-ku Hesakashiroyama Hesaka-minami Meeting Place (Hesaka-minami Hall) Mapa ×
Bukas:○
Hindi bukas:×
Impormasyon:3F, 2F
<< < 1 2 3 4 5 6 7 ... 23 24 > >>