Listahan ng Designated emergency evacuation area at Designated evacuation center

Glossary
Division:
Availability:
Importanteng paalala
  • Kahit saan man kayo nakatira o saan man ang elementary school area ninyo, puwede kayong pumili kung saang evacuation center kayo lilikas.
  • Paalala po na hindi lahat ng evacuation center ay bukas.
  • ○, 3F, 2F sa table ay ipinapakita ang area na puwedeng gamitin depende sa klase ng kalamidad.
  • Ibig sabihin ng 3F, 2F sa table ay puwedeng gamitin ang ika-3 palapag pataas (3F) at ika-2 palapag pataas (2F) ng pasilidad.
Ward Elementary school area Pangalan ng pasilidad Mapa Designated emergency evacuation area Designated evacuation center Availability
Mga uri ng kalamidad
Lupa at buhangin Pagbaha Pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat Lindol Tsunami Malaking sunog
Minami-ku Oozu Oozu Meeting Place (Oozu School District Meeting Place) Mapa 2F ×
Minami-ku Oozu Oozu Nursery Mapa 2F ×
Minami-ku Oozu Oozu Junior High School Mapa 2F 3F
Minami-ku Oozu Oozu Children's Hall Mapa 2F ×
Minami-ku Oozu Oozu Elementary School Mapa 2F 3F × ×
Minami-ku Oozu Hiroshima Municipal Baseball Stadium (Mazda Zoom Zoom Stadium) Mapa ×
Minami-ku Aosaki Aosaki Meeting Place Mapa ×
Minami-ku Aosaki Aosaki Community Center Mapa ×
Minami-ku Aosaki Aosaki Children's Hall Mapa ×
Minami-ku Aosaki Aosaki Nursery Mapa 2F
Minami-ku Aosaki Mukainada Meeting Place Mapa ×
Minami-ku Aosaki Higashiaosaki Meeting Place Mapa ×
Minami-ku Aosaki Horikoshi Meeting Place (Horikoshi Hall) Mapa ×
Minami-ku Aosaki Aosaki Elementary School Mapa 3F × ×
Minami-ku Mukainadashin-machi Mukainada-shin-machi Children's Hall Mapa ×
Minami-ku Mukainadashin-machi Mukainada-shin-machi Meeting Place (Mukainada-shin-machi Hall) Mapa ×
Minami-ku Mukainadashin-machi Mukainada-shin-machi Elementary School Mapa ×
Minami-ku Minami Hijiyama-hon-machi Meeting Place Mapa × ×
Minami-ku Minami Minami Meeting Place (Minami School District Meeting Place) Mapa ×
Minami-ku Minami Minami Nursery Mapa ×
Minami-ku Minami Minami Children's Hall Mapa 3F
Minami-ku Minami Minami-toubu Meeting Place Mapa ×
Minami-ku Minami Minami-nanbu Meeting Place Mapa ×
Minami-ku Minami Minami-seibu Meeting Place Mapa 3F
Minami-ku Minami Minami Ward Community Mapa 3F
Minami-ku Minami Minami Elementary School Mapa 3F × ×
Minami-ku Minami Hijiyamashita Park Mapa × ×
Minami-ku Minami Elementary School, Junior High School and High School Attached to Hiroshima University Mapa
Minami-ku Midori-machi Midori-machi Junior High School Mapa 3F
Minami-ku Midori-machi Midori-machi Meeting Place (Midori-machi Hall) Mapa ×
Minami-ku Midori-machi Asahi San-chome Meeting Place (Asahi San-chome Hall) Mapa ×
Minami-ku Midori-machi Midori-machi Elementary School Mapa 3F × ×
Minami-ku Ookou Deshio Meeting Place (Deshio Hall) Mapa ×
Minami-ku Ookou Ookou Meeting Place Mapa 3F
Minami-ku Ookou Ookou Nursery Mapa ×
Minami-ku Ookou Ookou Community Center Mapa 2F
Minami-ku Ookou Nishikasumi-cho Meeting Place Mapa ×
Minami-ku Ookou Ookou Elementary School Mapa 3F × ×
Minami-ku Ookou Hiroshima Prefectural Hiroshima Minami High School and Hiroshima Prefectural Hiroshima Technical High School Mapa ×
Minami-ku Ookou Hiroshima Prefectural Hiroshima Minami High School Mapa
Bukas:○
Hindi bukas:×
Impormasyon:3F, 2F
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 23 24 > >>