Listahan ng Designated emergency evacuation area at Designated evacuation center

Glossary
Division:
Availability:
Importanteng paalala
  • Kahit saan man kayo nakatira o saan man ang elementary school area ninyo, puwede kayong pumili kung saang evacuation center kayo lilikas.
  • Paalala po na hindi lahat ng evacuation center ay bukas.
  • ○, 3F, 2F sa table ay ipinapakita ang area na puwedeng gamitin depende sa klase ng kalamidad.
  • Ibig sabihin ng 3F, 2F sa table ay puwedeng gamitin ang ika-3 palapag pataas (3F) at ika-2 palapag pataas (2F) ng pasilidad.
Ward Elementary school area Pangalan ng pasilidad Mapa Designated emergency evacuation area Designated evacuation center Availability
Mga uri ng kalamidad
Lupa at buhangin Pagbaha Pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat Lindol Tsunami Malaking sunog
Minami-ku Ookou Hiroshima Prefectural Hiroshima Technical High School Mapa
Minami-ku Ookou Oko Children's Community Center Mapa × ×
Minami-ku Ougonzan Ougonzan Meeting Place (Ougonzan Hall) Mapa
Minami-ku Ougonzan Ougonzan Elementary School Mapa ×
Minami-ku Niho Hiroshima Municipal Technical High School Mapa ×
Minami-ku Niho Hon-ura Meeting Place (Hon-ura Hall) Mapa 2F
Minami-ku Niho Shinonome-hon-machi San-chome Meeting Place (Shinonome-hon-machi San-chome Hall) Mapa ×
Minami-ku Niho Niho-shin-machi Nursery Mapa ×
Minami-ku Niho Niho-shin-machi Meeting Place Mapa ×
Minami-ku Niho Niho Children's Hall Mapa ×
Minami-ku Niho Niho Nursery Mapa ×
Minami-ku Niho Niho Asahigaoka Meeting Place (Asahigaoka Hall) Mapa ×
Minami-ku Niho Niho Junior High School Mapa ×
Minami-ku Niho Niho Meeting Place (Fuchisaki Hall) Mapa ×
Minami-ku Niho Housogi Meeting Place (Housogi Hall) Mapa 2F
Minami-ku Niho Niho Community Center Mapa ×
Minami-ku Niho Nihooo-machi Meeting Place Mapa 2F
Minami-ku Niho Niho Elementary School Mapa 3F × ×
Minami-ku Kusuna Kusuna Junior High School Mapa 2F
Minami-ku Kusuna Kusuna Community Center Mapa × 2F
Minami-ku Kusuna Kusuna Nursery Mapa × 2F
Minami-ku Kusuna Minami-ku Sports Center Mapa 2F
Minami-ku Kusuna Hiuna Meeting Place (Hiuna Hall) Mapa × ×
Minami-ku Kusuna Tanna Meeting Place Mapa ×
Minami-ku Kusuna Kusuna Elementary School Mapa 2F × ×
Minami-ku Ujina-higashi Ujina Junior High School Mapa 3F
Minami-ku Ujina-higashi Ujina-higashi Children's Hall Mapa ×
Minami-ku Ujina-higashi Ujina-higashi Nursery Mapa ×
Minami-ku Ujina-higashi Ujinakanda Meeting Place (Higashiujinakanda-minami Hall) Mapa ×
Minami-ku Ujina-higashi Ujina-higashi Meeting Place (Ujina-higashi Hall) Mapa 3F
Minami-ku Ujina-higashi Minami-ku Sports Center Ujina Gymnasium Mapa 3F
Minami-ku Ujina-higashi Kanawajima Meeting Place Mapa ×
Minami-ku Ujina-higashi Ujina-higashi Elementary School Mapa 3F × ×
Minami-ku Ujina-higashi Ujina-daiichi Park Mapa ×
Minami-ku Ujina-higashi Hiroshima Bicycle Racetrack Mapa ×
Minami-ku Ujina-higashi Prefectural University of Hiroshima Hiroshima Campus Mapa
Minami-ku Ujina Ujina Meeting Place Mapa 2F
Minami-ku Ujina Ujina Community Center Mapa 3F
Minami-ku Ujina Ujina Children's Hall Mapa ×
Minami-ku Ujina Ujinakaigan Meeting Place Mapa ×
Bukas:○
Hindi bukas:×
Impormasyon:3F, 2F
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 23 24 > >>