Listahan ng Designated emergency evacuation area at Designated evacuation center

Glossary
Division:
Availability:
Importanteng paalala
  • Kahit saan man kayo nakatira o saan man ang elementary school area ninyo, puwede kayong pumili kung saang evacuation center kayo lilikas.
  • Paalala po na hindi lahat ng evacuation center ay bukas.
  • ○, 3F, 2F sa table ay ipinapakita ang area na puwedeng gamitin depende sa klase ng kalamidad.
  • Ibig sabihin ng 3F, 2F sa table ay puwedeng gamitin ang ika-3 palapag pataas (3F) at ika-2 palapag pataas (2F) ng pasilidad.
Ward Elementary school area Pangalan ng pasilidad Mapa Designated emergency evacuation area Designated evacuation center Availability
Mga uri ng kalamidad
Lupa at buhangin Pagbaha Pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat Lindol Tsunami Malaking sunog
Minami-ku Ujina Dejima Welfare Center Mapa 2F
Minami-ku Ujina Dejima Nursery Mapa 2F
Minami-ku Ujina Dejima Meeting Place Mapa 2F
Minami-ku Ujina Ujina Elementary School Mapa 3F × ×
Minami-ku Ujina Dejima-nishi Park Mapa ×
Minami-ku Ujina Ujina-nishi Park Mapa × ×
Minami-ku Motoujina Motoujina Nursery Mapa × 2F
Minami-ku Motoujina Motoujina Meeting Place (Motoujina Hall) Mapa 2F
Minami-ku Motoujina Motoujina Elementary School Mapa × ×
Minami-ku Ninoshima Ninoshima Junior High School Mapa × 2F
Minami-ku Ninoshima Ninoshima Meeting Place Mapa 2F
Minami-ku Ninoshima Ninoshima Community Center Mapa 2F
Minami-ku Ninoshima Ninoshima Seaside Children's Nature Center Mapa ×
Minami-ku Ninoshima Ninoshima Gakuen Elementary School and Junior High School Mapa 2F
Minami-ku Ninoshima Ninoshima Elementary School Mapa × 2F ×
Minami-ku Ninoshima Ninoshima Seaside Park Mapa × ×
Minami-ku Nobori-cho (Minami-ku) Oosuga Meeting Place (Ekimae Meeting Place) Mapa ×
Nishi-ku Hirose (Nishi-ku) Nakahiro and Tenma Hall Mapa 2F 2F
Nishi-ku Ooshiba Ooshiba Meeting Place Mapa 2F
Nishi-ku Ooshiba Ooshiba Children's Hall Mapa ×
Nishi-ku Ooshiba Kusunoki Meeting Place (Kusunoki Hall) Mapa
Nishi-ku Ooshiba Oomiya Meeting Place Mapa
Nishi-ku Ooshiba Misasa Nursery Mapa ×
Nishi-ku Ooshiba Misasa and Kusunoki Meeting Place Mapa ×
Nishi-ku Ooshiba Ooshiba Elementary School Mapa 2F ×
Nishi-ku Ooshiba Ooshiba Park and Traffic Park Mapa
Nishi-ku Ooshiba Sotoku High School Mapa
Nishi-ku Misasa Misasa Community Center Mapa 2F
Nishi-ku Misasa Nishi Ward Community Culture Center Mapa 2F
Nishi-ku Misasa Yokogawa Nursery Mapa 2F 2F
Nishi-ku Misasa Yokogawa Hall Mapa 2F
Nishi-ku Misasa Mitaki-hon-machi Meeting Place Mapa ×
Nishi-ku Misasa Mitaki Children's Nature Center Mapa ×
Nishi-ku Misasa Mitaki Hall Mapa 2F
Nishi-ku Misasa Misasa Children's Hall Mapa 2F
Nishi-ku Misasa Ryuo Meeting Place Mapa
Nishi-ku Misasa Yamate Meeting Place Mapa ×
Nishi-ku Misasa Nakahiro Junior High School Mapa 2F 2F
Nishi-ku Misasa Nakahiro Meeting Place Mapa 2F 2F
Nishi-ku Misasa Misasa Elementary School Mapa 2F ×
Bukas:○
Hindi bukas:×
Impormasyon:3F, 2F
<< < 1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 23 24 > >>