Detalye ng Designated emergency evacuation area at Designated evacuation center

Pangunahing impormasyon

Pangalan ng pasilidad Ujina-higashi Elementary School
Ward Minami-ku
Lokasyon 7-11-8, Ujina-higashi
Vicinity map Titingnan ang mapa
Designated emergency evacuation area Mga uri ng kalamidad
Lupa at buhangin Pagbaha Pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat Lindol Tsunami Malaking sunog
3F × ×
Designated evacuation center
Bukas:○
Hindi bukas:×
Impormasyon:3F, 2F

Availability

Availability