Detalye ng impormasyon ukol sa sea level (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/10/19 20:40
Pangalan ng observatory Port of Hiroshima
Lokasyon 2-1034-4 Jisaki, Ujinakaigan, Lungsod ng Hiroshima
Sakop Japan Coast Guard
Payo at babala Walang pahayag.
Observed value (cm)
Astronomical tide level (cm)
Sea Level: Kailangang maging alerto (cm)
Sea Level: Kailangang mag-ingat (cm)
Lampas na sa warning level ang sea level
Lampas na sa caution level ang sea level
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Standard value
Sea Level: Kailangang maging alerto (cm) 250.00
Sea Level: Kailangang mag-ingat (cm) 210.00
Kalagayan ng sea level
Oras ng obserbasyon Observed value (cm) Astronomical tide level (cm)
20:40 174.00 167.00
20:30 170.00 163.00
20:20 165.00 158.00
20:10 159.00 152.00
20:00 151.00 145.00
19:50 142.00 138.00
19:40 133.00 130.00
19:30 124.00 121.00
19:20 116.00 113.00
19:10 108.00 104.00
19:00 100.00 94.00
18:50 93.00 85.00
18:40 85.00 76.00
18:30 77.00 66.00
18:20 68.00 57.00
18:10 59.00 47.00
18:00 49.00 37.00
17:50 39.00 27.00
17:40 29.00 16.00
17:30 19.00 6.00
17:20 10.00 -4.00
17:10 -1.00 -15.00
17:00 -12.00 -25.00
16:50 -24.00 -36.00