Detalye ng impormasyon ukol sa sea level (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2019/10/17 22:20
Pangalan ng observatory Port of Hiroshima
Lokasyon 2-1034-4 Jisaki, Ujinakaigan, Lungsod ng Hiroshima
Sakop Japan Coast Guard
Payo at babala Walang pahayag.
Observed value (cm)
Astronomical tide level (cm)
Sea Level: Kailangang maging alerto (cm)
Sea Level: Kailangang mag-ingat (cm)
Lampas na sa warning level ang sea level
Lampas na sa caution level ang sea level
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Standard value
Sea Level: Kailangang maging alerto (cm) 250.00
Sea Level: Kailangang mag-ingat (cm) 210.00
Kalagayan ng sea level
Oras ng obserbasyon Observed value (cm) Astronomical tide level (cm)
22:20 143.00 135.00
22:10 137.00 130.00
22:00 131.00 125.00
21:50 124.00 120.00
21:40 118.00 114.00
21:30 112.00 109.00
21:20 105.00 103.00
21:10 99.00 96.00
21:00 91.00 90.00
20:50 84.00 83.00
20:40 75.00 75.00
20:30 68.00 67.00
20:20 58.00 59.00
20:10 50.00 49.00
20:00 40.00 39.00
19:50 32.00 29.00
19:40 23.00 19.00
19:30 12.00 8.00
19:20 5.00 -3.00
19:10 -3.00 -14.00
19:00 -14.00 -25.00
18:50 -26.00 -35.00
18:40 -34.00 -44.00
18:30 -42.00 -52.00