Detalye ng impormasyon ukol sa sea level (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/09/24 07:10
Pangalan ng observatory Port of Hiroshima
Lokasyon 2-1034-4 Jisaki, Ujinakaigan, Lungsod ng Hiroshima
Sakop Japan Coast Guard
Payo at babala Walang pahayag.
Observed value (cm)
Astronomical tide level (cm)
Sea Level: Kailangang maging alerto (cm)
Sea Level: Kailangang mag-ingat (cm)
Lampas na sa warning level ang sea level
Lampas na sa caution level ang sea level
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Standard value
Sea Level: Kailangang maging alerto (cm) 250.00
Sea Level: Kailangang mag-ingat (cm) 210.00
Kalagayan ng sea level
Oras ng obserbasyon Observed value (cm) Astronomical tide level (cm)
07:10 -68.00 -77.00
07:00 -63.00 -73.00
06:50 -58.00 -68.00
06:40 -52.00 -63.00
06:30 -44.00 -57.00
06:20 -37.00 -51.00
06:10 -31.00 -45.00
06:00 -23.00 -38.00
05:50 -16.00 -31.00
05:40 -9.00 -24.00
05:30 -2.00 -17.00
05:20 5.00 -10.00
05:10 10.00 -3.00
05:00 16.00 5.00
04:50 21.00 13.00
04:40 27.00 20.00
04:30 32.00 28.00
04:20 37.00 35.00
04:10 43.00 43.00
04:00 49.00 50.00
03:50 54.00 58.00
03:40 59.00 65.00
03:30 65.00 72.00
03:20 71.00 79.00