Detalye ng impormasyon ukol sa sea level (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/10/20 12:10
Pangalan ng observatory Port of Hiroshima
Lokasyon 2-1034-4 Jisaki, Ujinakaigan, Lungsod ng Hiroshima
Sakop Japan Coast Guard
Payo at babala Storm Surge Advisory
Observed value (cm)
Astronomical tide level (cm)
Sea Level: Kailangang maging alerto (cm)
Sea Level: Kailangang mag-ingat (cm)
Lampas na sa warning level ang sea level
Lampas na sa caution level ang sea level
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Standard value
Sea Level: Kailangang maging alerto (cm) 250.00
Sea Level: Kailangang mag-ingat (cm) 210.00
Kalagayan ng sea level
Oras ng obserbasyon Observed value (cm) Astronomical tide level (cm)
12:10 209.00 200.00
11:10 184.00 183.00
10:10 128.00 129.00
09:10 67.00 64.00
08:10 -9.00 -10.00
07:10 -87.00 -94.00
06:10 -148.00 -157.00
05:10 -153.00 -166.00
04:10 -102.00 -124.00
03:10 -32.00 -63.00
02:10 39.00 5.00
01:10 105.00 84.00
00:10 170.00 153.00
23:10 193.00 179.00
22:10 170.00 156.00
21:10 129.00 112.00
20:10 67.00 58.00
19:10 -1.00 -11.00
18:10 -62.00 -78.00
17:10 -72.00 -98.00
16:10 -32.00 -61.00
15:10 23.00 -1.00
14:10 87.00 61.00
13:10 155.00 128.00