Detalye ng impormasyon ukol sa sea level (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/01/25 00:30
Pangalan ng observatory Port of Hiroshima
Lokasyon 2-1034-4 Jisaki, Ujinakaigan, Lungsod ng Hiroshima
Sakop Japan Coast Guard
Payo at babala Walang pahayag.
Observed value (cm)
Astronomical tide level (cm)
Sea Level: Kailangang maging alerto (cm)
Sea Level: Kailangang mag-ingat (cm)
Lampas na sa warning level ang sea level
Lampas na sa caution level ang sea level
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Standard value
Sea Level: Kailangang maging alerto (cm) 250.00
Sea Level: Kailangang mag-ingat (cm) 210.00
Kalagayan ng sea level
Oras ng obserbasyon Observed value (cm) Astronomical tide level (cm)
00:30 -108.00 -103.00
23:30 -78.00 -82.00
22:30 -37.00 -50.00
21:30 -4.00 -13.00
20:30 21.00 22.00
19:30 49.00 46.00
18:30 63.00 56.00
17:30 63.00 51.00
16:30 45.00 35.00
15:30 21.00 15.00
14:30 4.00 -4.00
13:30 -9.00 -16.00
12:30 -6.00 -14.00
11:30 14.00 -2.00
10:30 37.00 18.00
09:30 54.00 42.00
08:30 78.00 63.00
07:30 95.00 76.00
06:30 97.00 73.00
05:30 73.00 55.00
04:30 40.00 26.00
03:30 12.00 -9.00
02:30 -20.00 -44.00
01:30 -55.00 -73.00