Detalye ng impormasyon ukol sa sea level (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2019/10/22 00:40
Pangalan ng observatory Port of Hiroshima
Lokasyon 2-1034-4 Jisaki, Ujinakaigan, Lungsod ng Hiroshima
Sakop Japan Coast Guard
Payo at babala Walang pahayag.
Observed value (cm)
Astronomical tide level (cm)
Sea Level: Kailangang maging alerto (cm)
Sea Level: Kailangang mag-ingat (cm)
Lampas na sa warning level ang sea level
Lampas na sa caution level ang sea level
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Standard value
Sea Level: Kailangang maging alerto (cm) 250.00
Sea Level: Kailangang mag-ingat (cm) 210.00
Kalagayan ng sea level
Oras ng obserbasyon Observed value (cm) Astronomical tide level (cm)
00:40 67.00 63.00
23:40 46.00 46.00
22:40 29.00 27.00
21:40 17.00 12.00
20:40 18.00 9.00
19:40 41.00 21.00
18:40 59.00 44.00
17:40 82.00 72.00
16:40 112.00 98.00
15:40 134.00 118.00
14:40 134.00 124.00
13:40 118.00 109.00
12:40 79.00 77.00
11:40 41.00 37.00
10:40 0.00 -7.00
09:40 -41.00 -50.00
08:40 -73.00 -81.00
07:40 -83.00 -89.00
06:40 -68.00 -74.00
05:40 -33.00 -44.00
04:40 5.00 -6.00
03:40 38.00 37.00
02:40 74.00 76.00
01:40 93.00 97.00