Detalye ng impormasyon ukol sa sea level (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/01/26 17:30
Pangalan ng observatory Port of Hiroshima
Lokasyon 2-1034-4 Jisaki, Ujinakaigan, Lungsod ng Hiroshima
Sakop Japan Coast Guard
Payo at babala Walang pahayag.
Observed value (cm)
Astronomical tide level (cm)
Sea Level: Kailangang maging alerto (cm)
Sea Level: Kailangang mag-ingat (cm)
Lampas na sa warning level ang sea level
Lampas na sa caution level ang sea level
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Standard value
Sea Level: Kailangang maging alerto (cm) 250.00
Sea Level: Kailangang mag-ingat (cm) 210.00
Kalagayan ng sea level
Oras ng obserbasyon Observed value (cm) Astronomical tide level (cm)
17:30 -72.00 -80.00
16:30 -69.00 -79.00
15:30 -30.00 -41.00
14:30 11.00 10.00
13:30 68.00 61.00
12:30 124.00 113.00
11:30 165.00 152.00
10:30 165.00 151.00
09:30 121.00 111.00
08:30 62.00 52.00
07:30 1.00 -15.00
06:30 -75.00 -88.00
05:30 -144.00 -152.00
04:30 -180.00 -176.00
03:30 -160.00 -154.00
02:30 -105.00 -107.00
01:30 -40.00 -51.00
00:30 14.00 12.00
23:30 74.00 74.00
22:30 115.00 111.00
21:30 116.00 108.00
20:30 90.00 79.00
19:30 48.00 41.00
18:30 -6.00 -7.00