7-day weather information

Petsa 14 15 16 17 18 19 20 21
Araw Biyernes Sabado Linggo Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes
Lagay ng panahon Maaraw na bahagyang maulap Maaraw Maaraw na bahagyang maulap Maaraw Maaraw Maaraw Maaraw na bahagyang maulap -
Pinakamataas na temperature (℃) 35 36 36 37 36 36 35 -
Pinakamababang temperature (℃) - 27 26 26 26 25 25 -
Tsansa ng ulan (%) Oras
0-6 / 6-12
12-18 / 18-24
0-6 / 6-12
12-18 / 18-24
0-24 0-24 0-24 0-24 0-24 0-24
-/0
10/10
0/0
10/10
10 10 10 10 20 -
Oras ng high tide /
Sea level (cm)
04:29/42.00 05:58/44.00 07:07/59.00 08:03/81.00 08:52/104.00 09:38/125.00 10:21/142.00 11:04/151.00
18:41/80.00 19:40/104.00 20:27/127.00 21:09/148.00 21:48/164.00 22:26/174.00 23:03/178.00 23:40/176.00
Oras ng low tide /
Sea level (cm)
11:28/-96.00 00:49/-22.00 01:50/-41.00 02:34/-61.00 03:14/-81.00 03:52/-100.00 04:30/-118.00 05:08/-132.00
-/- 12:41/-115.00 13:40/-139.00 14:31/-165.00 15:17/-187.00 16:00/-203.00 16:41/-208.00 17:21/-202.00