7-day weather information

Petsa 28 29 30 31 1 2 3 4
Araw Sabado Linggo Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes Sabado
Lagay ng panahon Ulan Maaliwalas, bahagyang maulan Maulap Maulap Maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan Maulap na bahagyang maaraw Maulap na bahagyang maaraw Maaraw na bahagyang maulap
Pinakamataas na temperature (℃) - 17 17 17 16 18 18 19
Pinakamababang temperature (℃) - 8 7 8 11 9 7 7
Tsansa ng ulan (%) Oras
0-6 / 6-12
12-18 / 18-24
0-6 / 6-12
12-18 / 18-24
0-24 0-24 0-24 0-24 0-24 0-24
-/-
-/80
50/0
0/0
30 40 60 30 30 20
Oras ng high tide /
Sea level (cm)
11:45/129.00 00:15/134.00 00:52/122.00 01:34/106.00 02:31/84.00 04:01/74.00 05:50/84.00 07:04/108.00
-/- 12:11/114.00 12:38/96.00 13:08/74.00 13:52/45.00 15:17/27.00 17:31/32.00 19:00/64.00
Oras ng low tide /
Sea level (cm)
05:46/-121.00 06:17/-101.00 06:51/-77.00 07:31/-51.00 08:27/-31.00 10:17/-16.00 12:24/-33.00 00:10/-110.00
17:59/-151.00 18:29/-145.00 19:02/-133.00 19:41/-117.00 20:40/-105.00 22:19/-96.00 -/- 13:24/-65.00