7-day weather information

Petsa 30 31 1 2 3 4 5 6
Araw Biyernes Sabado Linggo Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes
Lagay ng panahon Maaraw na bahagyang maulap Maaraw Maulap Maulap na may paminsan-minsang pag-ulan Maulap na bahagyang maaraw Maaraw na bahagyang maulap Maaraw na bahagyang maulap Maulap
Pinakamataas na temperature (℃) 21 21 21 20 19 18 19 19
Pinakamababang temperature (℃) - 10 13 14 12 8 8 11
Tsansa ng ulan (%) Oras
0-6 / 6-12
12-18 / 18-24
0-6 / 6-12
12-18 / 18-24
0-24 0-24 0-24 0-24 0-24 0-24
-/-
10/0
0/0
0/0
40 70 20 10 10 40
Oras ng high tide /
Sea level (cm)
09:00/129.00 09:32/141.00 10:03/155.00 10:35/156.00 11:07/152.00 11:41/145.00 12:18/134.00 13:00/120.00
21:07/128.00 21:34/129.00 22:00/134.00 22:27/128.00 22:55/119.00 23:24/106.00 23:54/89.00 -/-
Oras ng low tide /
Sea level (cm)
02:51/-146.00 03:19/-161.00 03:47/-163.00 04:15/-170.00 04:44/-171.00 05:13/-168.00 05:45/-159.00 06:19/-146.00
15:06/-128.00 15:37/-127.00 16:06/-113.00 16:36/-105.00 17:07/-94.00 17:40/-80.00 18:17/-64.00 18:59/-46.00