7-day weather information

Petsa 6 7 8 9 10 11 12 13
Araw Sabado Linggo Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes Sabado
Lagay ng panahon Maulap Maaraw Maaraw na bahagyang maulap Maaraw na bahagyang maulap Maulap na bahagyang maaraw Maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan Maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan -
Pinakamataas na temperature (℃) 27 29 30 30 29 28 26 -
Pinakamababang temperature (℃) - 21 18 18 20 21 22 -
Tsansa ng ulan (%) Oras
0-6 / 6-12
12-18 / 18-24
0-6 / 6-12
12-18 / 18-24
0-24 0-24 0-24 0-24 0-24 0-24
-/10
20/20
10/0
0/0
10 20 30 50 60 -
Oras ng high tide /
Sea level (cm)
09:32/125.00 10:12/119.00 10:52/111.00 11:32/99.00 00:39/140.00 01:22/124.00 02:08/109.00 02:58/94.00
22:29/170.00 23:13/164.00 23:56/153.00 -/- 12:12/85.00 12:56/69.00 13:48/53.00 14:57/41.00
Oras ng low tide /
Sea level (cm)
03:47/-105.00 04:31/-96.00 05:13/-86.00 05:56/-76.00 06:40/-67.00 07:27/-60.00 08:20/-55.00 09:22/-55.00
15:56/-209.00 16:38/-205.00 17:18/-193.00 17:59/-175.00 18:39/-152.00 19:21/-127.00 20:09/-101.00 21:09/-77.00