Listahan ng impormasyon ukol sa water level

Petsa at oras ng obserbasyon 2021/10/19 19:50
Sumasailalim na lugar Pangalan ng observatory Mapa Applicable elementary school area Pangalan ng ilog Kalagayan ng water level Pamantayang antas ng tubig
Water level (10 mins. ago) (m) Actual water level (m) Pagdami at pagbaba Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps (m) Flood Watch Water Level (m) Evacuation Alert Water Level (m) Flood Danger Water Level (m)
Naka-ku, Higashi-ku, Nishi-ku, Asaminami-ku, Asakita-ku Yaguchi-daiichi Mapa Hesaka, Ushitashin-machi, Ushita, Bairin, Yagi, Kawauchi, Midorii, Furuichi, Higashino, Nakasuji, Hara, Hara-minami, Gion, Yamamoto, Nagatsuka, Nagatsuka-nishi, Ochiai-higashi, Kuchita-higashi, Kuchita Ilog Oota (Sa ibaba ng agos) 0.53 0.53 3.40 5.00 6.10 7.40
Naka-ku Eba Mapa Ilog Kyuuoota、Ilog Motoyasu、Ilog Tenma 1.34 1.44 2.00 2.50 2.70 2.70
Naka-ku, Higashi-ku, Nishi-ku Misasabashi Mapa Fukuro-machi, Takeya, Senda, Nakajima Ilog Kyuuoota、Ilog Motoyasu、Ilog Tenma 1.24 1.33 2.50 2.70 2.80 3.20
Naka-ku, Higashi-ku, Nishi-ku, Asaminami-ku, Asakita-ku Yaguchi-daini Mapa Ilog Oota 0.40 0.41 3.40 5.20 - -
Naka-ku, Higashi-ku, Nishi-ku, Asaminami-ku, Asakita-ku Kumura Mapa Ilog Oota 1.18 1.19 2.70 4.50 - -
Naka-ku, Higashi-ku, Minami-ku Danbara Mapa Ilog Enkou 1.03 1.12 - - - 2.15
Higashi-ku, Minami-ku Oosu Mapa Onaga, Yaga, Koujin-machi, Oozu Ilog Fuchuuoo 0.54 0.54 - 1.40 1.90 2.30
Higashi-ku Oosu (Partikular na lugar) Mapa Nukushina, Kaminukushina Ilog Fuchuuoo 0.54 0.54 - 1.40 1.60 2.00
Nishi-ku Gion oohashi Mapa Hirose (Nishi-ku), Ooshiba, Misasa, Tenma, Kannon, Minami-kannon, Koi, Koi-higashi, Furuta, Takasu, Kougo, Kusatsu Ilog Oota (Sa ibaba ng agos) 1.29 1.38 2.90 4.30 6.40 7.00
Nishi-ku Nagawaku Mapa Ilog Oota 1.26 1.33 - - - -
Nishi-ku Kusatsu Mapa Ilog Oota 1.43 1.52 - - - -
Nishi-ku, Saeki-ku Nakaji Mapa Inokuchi, Kouchi, Yahata-higashi, Yahata, Itsukaichikannon, Itsukaichi-chuo, Itsukaichi, Itsukaichi-higashi, Itsukaichi-minami, Rakurakuen Ilog Yahata 0.50 0.49 1.70 2.50 3.15 3.50
Asaminami-ku, Asakita-ku, Saeki-ku Kake Mapa Yuki-higashi Ilog Oota (Salungat sa agos) -2.05 -2.05 0.00 2.00 2.90 3.70
Asaminami-ku, Asakita-ku Imuro Mapa Kabe, Kameyama-minami, Imuro, Imuro, Tsutsuse, Hiura Ilog Oota (Salungat sa agos) 0.40 0.40 2.50 3.80 6.00 7.10
Asaminami-ku, Asakita-ku, Saeki-ku Doi Mapa Ilog Oota (Salungat sa agos) 1.64 1.64 3.10 4.00 4.60 5.00
Asaminami-ku, Asakita-ku Nakano Mapa Yagi, Kabe, Kabe-minami, Kameyama-minami Ilog Oota (Sa ibaba ng agos) 1.18 1.18 4.30 5.50 6.20 6.90
Asaminami-ku Furukawa Mapa Bairin, Kawauchi, Midorii, Furuichi, Oo-machi, Higashino, Nakasuji, Hara, Hara-minami, Gion, Yamamoto, Nagatsuka, Nagatsuka-nishi Ilog Furu 0.31 0.32 - - 4.20 5.90
Asaminami-ku, Asakita-ku Imuro (Partikular na lugar) Mapa Kameyama-minami, 亀山南(柳瀬地区) Ilog Oota (Salungat sa agos) 0.40 0.40 - - 5.30 6.40
Asaminami-ku, Asakita-ku Nakano (Partikular na lugar) Mapa Ilog Oota (Sa ibaba ng agos) 1.18 1.18 - - 5.20 5.90
Asaminami-ku Furukawa (Partikular na lugar) Mapa Bairin, Kawauchi, Midorii, Furuichi, Nakasuji Ilog Furu 0.31 0.32 - - 3.30 4.20
Asaminami-ku Kamiyasu Mapa Bishamondai, Yasu-higashi, Furuichi, Oo-machi, Yasu, Yasu-nishi, Hara, Gion, Yamamoto, Nagatsuka, Tomo Ilog Yasu 0.41 0.41 2.35 2.70 2.85 3.25
Asakita-ku Shinkawabashi Mapa Kabe, Kabe-minami Ilog Nenotani -0.15 -0.15 1.10 1.70 1.80 2.50
Asakita-ku Nakafukawa Mapa Kakogawa, Fukawa Ilog Misasa 0.25 0.25 2.00 2.80 3.00 3.30
Asakita-ku Shiraki Mapa Ihara, Kounan, Mita, Kakogawa Ilog Misasa 0.59 0.59 - 1.75 1.75 1.85
Asakita-ku Kamijou Mapa Ilog Misasa 0.46 0.47 2.90 4.40 - -
Asakita-ku Ueharabashi Mapa Ilog Nenotani -1.03 -1.03 0.80 1.50 - -
Asakita-ku Mukouda Mapa Suzuhari, Imuro Ilog Suzuhari 0.58 0.58 - 1.45 2.10 2.45
Asakita-ku Nabara Mapa Miiri, Kabe Ilog Nabara 0.20 0.20 - 1.05 1.90 2.00
Asakita-ku Miiriminami Mapa Oobayashi, Miiri Ilog Nenotani 0.03 0.03 0.75 1.30 1.35 1.65
Asakita-ku Mukaihara Mapa Ihara Ilog Misasa -0.57 -0.57 0.65 0.65 1.05 1.15
Lampas na sa Flood Danger Water Level
Lampas na sa Evacuation Alert Water Level
Lampas na sa Flood Watch Water Level
Lampas na sa Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
1 2 > >>