Listahan ng impormasyon ukol sa water level

Petsa at oras ng obserbasyon 2022/01/29 00:30
Sumasailalim na lugar Pangalan ng observatory Mapa Applicable elementary school area Pangalan ng ilog Kalagayan ng water level Pamantayang antas ng tubig
Water level (10 mins. ago) (m) Actual water level (m) Pagdami at pagbaba Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps (m) Flood Watch Water Level (m) Evacuation Alert Water Level (m) Flood Danger Water Level (m)
Asaminami-ku, Asakita-ku, Saeki-ku Kake Mapa Yuki-higashi Ilog Oota (Salungat sa agos) -2.06 -2.06 0.00 2.00 2.90 3.70
Asaminami-ku, Asakita-ku, Saeki-ku Doi Mapa Ilog Oota (Salungat sa agos) 1.62 1.62 3.10 4.00 4.60 5.00
Saeki-ku Yuki Mapa Yuki-higashi Ilog Minochi 0.14 0.14 - 2.30 2.80 3.05
Saeki-ku Sugasawa Mapa Yuki-higashi, Yuki-nishi Ilog Minochi 0.10 0.10 1.50 2.40 3.25 3.50
Saeki-ku Nakasubasi Mapa Itsukaichikannon, Itsukaichi-chuo, Itsukaichi, Rakurakuen Ilog Okanoshita -0.01 -0.01 - 1.45 1.65 2.10
Saeki-ku Kofukagawa Mapa Ilog Yahata 0.27 0.28 - - - -
Nishi-ku, Saeki-ku Nakaji Mapa Inokuchi, Kouchi, Yahata-higashi, Yahata, Itsukaichikannon, Itsukaichi-chuo, Itsukaichi, Itsukaichi-higashi, Itsukaichi-minami, Rakurakuen Ilog Yahata 0.45 0.45 1.70 2.50 3.15 3.50
Saeki-ku Shirakou Mapa Ilog Yahata 0.51 0.51 - - - -
Saeki-ku Takai Mapa Ilog Ishiuchi 0.61 0.61 - - - -
Saeki-ku Ishiuchi Mapa Ilog Ishiuchi 0.34 0.34 - 2.20 2.95 3.89
Saeki-ku Kaminaka Mapa Ilog Kajike 1.09 1.09 - - - -
Lampas na sa Flood Danger Water Level
Lampas na sa Evacuation Alert Water Level
Lampas na sa Flood Watch Water Level
Lampas na sa Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.