Lista de información de nivel del agua

Día y hora de observación 2021/10/21 17:50
Yaguchi daiichi
[Distrito aplicable] Naka-ku, Higashi-ku, Nishi-ku, Asaminami-ku, Asakita-ku
[Distrito de escuela primaria correspondiente] Hesaka, Ushitashin-machi, Ushita, Bairin, Yagi, Kawauchi, Midorii, Furuichi, Higashino, Nakasuji, Hara, Hara-minami, Gion, Yamamoto, Nagatsuka, Nagatsuka-nishi, Ochiai-higashi, Kuchita-higashi, Kuchita
[Nombre del río] El Río Oota (Parte más baja de río)
[Nivel de agua real] 0.51m
(Mapa)
Eba
[Distrito aplicable] Naka-ku
[Distrito de escuela primaria correspondiente]
[Nombre del río] El Río Kyuuoota、El Río Motoyasu、El Río Tenma
[Nivel de agua real] -0.22m
(Mapa)
Misasabashi
[Distrito aplicable] Naka-ku, Higashi-ku, Nishi-ku
[Distrito de escuela primaria correspondiente] Fukuro-machi, Takeya, Senda, Nakajima
[Nombre del río] El Río Kyuuoota、El Río Motoyasu、El Río Tenma
[Nivel de agua real] -0.33m
(Mapa)
Yaguchi daini
[Distrito aplicable] Naka-ku, Higashi-ku, Nishi-ku, Asaminami-ku, Asakita-ku
[Distrito de escuela primaria correspondiente]
[Nombre del río] El Río Oota
[Nivel de agua real] 0.38m
(Mapa)
Kumura
[Distrito aplicable] Naka-ku, Higashi-ku, Nishi-ku, Asaminami-ku, Asakita-ku
[Distrito de escuela primaria correspondiente]
[Nombre del río] El Río Oota
[Nivel de agua real] 1.03m
(Mapa)
Danbara
[Distrito aplicable] Naka-ku, Higashi-ku, Minami-ku
[Distrito de escuela primaria correspondiente]
[Nombre del río] El Río Enkou
[Nivel de agua real] -0.54m
(Mapa)
Oosu
[Distrito aplicable] Higashi-ku, Minami-ku
[Distrito de escuela primaria correspondiente] Onaga, Yaga, Koujin-machi, Oozu
[Nombre del río] El Río Fuchuoo
[Nivel de agua real] 0.54m
(Mapa)
Oosu (área limitado)
[Distrito aplicable] Higashi-ku
[Distrito de escuela primaria correspondiente] Nukushina, Kaminukushina
[Nombre del río] El Río Fuchuoo
[Nivel de agua real] 0.54m
(Mapa)
Gionoohashi
[Distrito aplicable] Nishi-ku
[Distrito de escuela primaria correspondiente] Hirose (Distrito de Nishi), Ooshiba, Misasa, Tenma, Kannon, Minami-kannon, Koi, Koi-higashi, Furuta, Takasu, Kougo, Kusatsu
[Nombre del río] El Río Oota (Parte más baja de río)
[Nivel de agua real] -0.24m
(Mapa)
Nagawaku
[Distrito aplicable] Nishi-ku
[Distrito de escuela primaria correspondiente]
[Nombre del río] El Río Oota
[Nivel de agua real] 0.08m
(Mapa)
1 2 3 4 5 > >>
-> ir a la página de inicio