Detalye ng glossary

Impormasyon ukol sa Civil Protection

[Impormasyon ukol sa Civil Protection]

Kung inihayag ang impormasyon ukol sa civil protection (impormasyon ukol sa: ballistic missile, guerrilla attack, aerial intrusion, malaking terrorist attack, ibang impormasyon ukol sa civil protection) ng gobyerno, ipapaalam namin sa inyo.

Headquarter ng disaster control

[Headquarter ng disaster control]

Alkalde ng lungsod at ward (ku) ang itatalaga bilang hepe ng headquarter at itatayo ito para mangasiwa sa posibleng malaking kalamidad.
-> Sa Front Page