Detalye ng glossary

Designated emergency evacuation area

[Designated emergency evacuation area]

Ito ay mga pasilidad o lugar na itinalaga ng Hiroshima-shi depende sa uri ng kalamidad bilang evacuation center para sa kaligtasan mula sa mga panganib.
Binubuksan ito para sa paglikas ng mga residente pagkatapos ihayag ang babala ng paglikas, atbp.
Karamihan ng itinalaga ay pasilidad na pag-aari ng Lungsod tulad ng eskuwelahan, community center, atbp.
Mga uri ng kalamidad: Landslide, Pagbaha, Pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat (storm surge) , Lindol, Tsunami, Malaking sunog

Designated evacuation center

[Designated evacuation center]

Ito ay pasilidad na itinalaga ng Hiroshima-shi bilang pansamantalang tirahan para sa mga residenteng nawalan ng tirahan dahil sa kalamidad.
Ilang pasilidad ay itinalaga rin bilang Designated Emergency Evacuation Area
Karamihan ng itinalaga ay gymnasium ng eskuwelahan.
-> Sa Front Page