Detalye ng glossary

Pagkulog

[Thunderstorm Advisory]

Ihahayag ito ng Japan Meteorological Agency kung may inaasahang kalamidad dahil sa pagtama ng kidlat.
Maaaring magkaroon pa ng dagdag na paalala ukol sa kalamidad na dulot ng biglang pag-ihip ng malakas na hangin o pag-ulan ng yelo na madalas nagkakaroon sa ilalim ng developed thundercloud.
Ang paalala sa biglang pagbuhos ng malakas na ulan ay sinasama sa payo ukol sa pagkulog.

Malakas na pag-ulan

[Payo ng Malakas na Pag-ulan]

Ihahayag ito ng Japan Meteorological Agency kung may inaasahang pagbaha o landslide dahil sa malakas na pag-ulan.
Kahit tumigil na ang ulan, kung maaari pa ring magkaroon ng landslide, patuloy pa rin ang payo ng Japan Meteorological Agency.
*Website ng Japan Meteorological Agency 'Listahan ng pamantayang paghahayag ng babala/payo'
(http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/hiroshima.html)

[Babala ng Malakas na Pag-ulan]

Ihahayag ito ng Japan Meteorological Agency kung may inaasahang malaking pinsala ng pagbaha o landslide dahil sa malakas na pag-ulan.
Kahit tumigil na ang ulan, kung may panganib pa rin ng pagkakaroon ng landslide, patuloy pa rin ang babala ng Japan Meteorological Agency.
*Website ng Japan Meteorological Agency 'Listahan ng pamantayang paghahayag ng babala/payo'
(http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/hiroshima.html)

Pagbaha

[Flood Advisory]

Ihahayag ito ng Japan Meteorological Agency kung may inaasahang pagbaha dulot ng pag-apaw ng ilog dahil sa malakas o matagal na pag-ulan.
*Website ng Japan Meteorological Agency 'Listahan ng pamantayang paghahayag ng babala/payo'
(http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/hiroshima.html)

[Flood Warning]

Ihahayag ito ng Japan Meteorological Agency kung may inaasahang malaking pinsala ng pagbaha dulot ng pag-apaw ng ilog dahil sa malakas o matagal na pag-ulan o pagtunaw ng niyebe (snow).
*Website ng Japan Meteorological Agency 'Listahan ng pamantayang paghahayag ng babala/payo'
(http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/hiroshima.html)

Pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat

[Storm Surge Advisory]

Ihahayag ito ng Japan Meteorological Agency kung may inaasahang pagbaha dulot ng hindi pangkaraniwang pagtaas ng tubig dagat dahil sa bagyo.
*Website ng Japan Meteorological Agency 'Listahan ng pamantayang paghahayag ng babala/payo'
(http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/hiroshima.html)

[Storm Surge Warning]

Ihahayag ito ng Japan Meteorological Agency kung may inaasahang malaking pinsala ng kalamidad dulot ng hindi pangkaraniwang pagtaas ng tubig dagat dahil sa bagyo, low pressure, atbp.
*Website ng Japan Meteorological Agency 'Listahan ng pamantayang paghahayag ng babala/payo'
(http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/hiroshima.html)

Tsunami

[Tsunami Advisory]

Tsunami Advisory ay ihahayag ng Japan Meteorological Agency kung may inaasahang tsunami na may taas na higit sa 0.2m at mas mababa sa 1m sa pinakamataas na parte at kailangang mag-ingat.

[Tsunami Warning]

Tsunami Warning ay ihahayag ng Japan Meteorological Agency kung may inaasahang tsunami na may taas na higit sa 1m at mas mababa sa 3m sa pinakamataas na parte at kailangang mag-doble ingat.

[Mega-tsunami Warning]

Mega-tsunami Warning ay ihahayag ng Japan Meteorological Agency kung may inaasahang tsunami na may taas na higit sa 3m sa pinakamataas na parte at kailangang mag-handa at mag-doble ingat.

Emergency Warning

[Emergency Warning]

Emergency Warning ay ihahayag ng Japan Meteorological Agency kung may inaasahang matinding pag-ulan, atbp. na lalampas kaagad sa warning level at tumataas ang panganib. Kailangang mag-full alert.
6 na klase ang Emergency Warning na ihahayag ng Japan Meteorological Agency.
Mega-tsunami Warning ay isa sa mga Emergency Warning.

[Heavy Rain Emergency Warning]

Heavy Rain Emergency Warning ay ihahayag ng Japan Meteorological Agency kung may inaasahang malakas na pag-ulan (ilang dekada ang nakalipas mula noong nagkaroon ng ganito karaming tubig-ulan) dahil sa bagyo o torrential rain (pagbuhos ng malakas na ulan sa isang lugar sa maikling oras) o kung may inaasahang malakas na pag-ulan dahil sa malakas na bagyo (ilang dekada ang nakalipas mula noong nagkaroon ng ganito kalakas na bagyo) o malakas na extratropical cyclone.
Sa paghahayag ng Heavy Rain Emergency Warning, mataas ang posibilidad na magkaroon ng malaking kalamidad tulad ng baha at landslide.
Kahit tumigil na ang ulan, kung may malaking panganib pa rin ng pagkakaroon ng landslide, patuloy pa rin ang babala ng Japan Meteorological Agency.

[Heavy Snow Emergency Warning]

Heavy Snow Emergency Warning ay ihahayag ng Japan Meteorological Agency kung may inaasahang malakas na pag-ulan ng niyebe (snow) (ilang dekada ang nakalipas mula noong nagkaroon ng ganito karaming niyebe).

[Storm Emergency Warning]

Storm Emergency Warning ay ihahayag ng Japan Meteorological Agency kung may inaasahang napakalakas na hangin (storm) dahil sa malakas na bagyo (ilang dekada ang nakalipas mula noong nagkaroon ng ganito kalakas na bagyo) o malakas na extratropical cyclone.

[Snow-storm Emergency Warning]

Snow-storm Emergency Warning ay ihahayag ng Japan Meteorological Agency kung may inaasahang napakalakas na hangin (storm) na may kasamang niyebe (snow) dahil sa extratropical cyclone na kasing lakas ng hindi pangkaraniwang bagyo (ilang dekada ang nakalipas mula noong nagkaroon ng ganito kalakas na bagyo).
Ito ay para magbigay ng babala na mataas ang posibilidad na "malaking kalamidad na dulot ng napakalakas na hangin (storm)" at "malaking kalamidad dahil sa niyebe (snow) na magiging sanhi ng "poor visibility"".

[Storm Surge Emergency Warning]

Storm Surge Emergency Warning ay ihahayag ng Japan Meteorological Agency kung may inaasahang pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat (storm surge) dahil sa malakas na bagyo (ilang dekada ang nakalipas mula noong nagkaroon ng ganito kalakas na bagyo) o malakas na extratropical cyclone.

[High Waves Emergency Warning]

High Waves Emergency Warning ay ihahayag ng Japan Meteorological Agency kung may inaasahang mataas na alon dahil sa malakas na bagyo (ilang dekada ang nakalipas mula noong nagkaroon ng ganito kalakas na bagyo) o malakas na extratropical cyclone.
Itong "mataas na alon (high waves)" ay iba sa "tsunami" dahil sa lindol.

Impormasyon ukol sa record-breaking na pagbuhos ng napakaraming ulan sa maikling oras

[Impormasyon ukol sa record-breaking na pagbuhos ng napakaraming ulan sa maikling oras]

Ihahayag ito ng Japan Meteorological Agency kung may pagbuhos ng malakas na ulan sa maikling oras (ilang taon ang nakalipas mula noong nagkaroon ng ganito kalakas na ulan) na inobserbahan (obserbasyon sa pamamagitan ng ground-based rain gauge) o sinuri (pagsusuri sa pamamagitan ng weather radar at ground-based rain gauge: radar-raingauge analyzed precipitation).
Ang ibig sabihin ng paghahayag nitong impormasyon ay bumubuhos na ang napakalakas na ulan na maaaring magdulot ng pinsala sa inyong lugar o malapit sa inyo.
Sa Hiroshima-shi, inihayag itong impormasyon noong nagkaroon ng landslide noong ika-20 ng Agosto, 2014.
*Website ng Japan Meteorological Agency 'Impormasyon ukol sa record-breaking na pagbuhos ng napakaraming ulan sa maikling oras'
(http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/kirokuame.html)

Tornado Alert

[Tornado Alert]

Itong impormasyon ay para magbigay ng babala ukol sa buhawi at malakas na ihip ng hangin tulad n downburst na nagkakaroon sa ilalim ng cumulonimbus cloud (simula dito tatawagin lamang bilang "Buhawi, atbp.") at ihahayag ng local meteorological observatory, atbp. bilang dagdag na impormasyon sa Thunderstorm Advisory para sa lugar na nasasakupan nila (karaniwan ay isang prefecture).
Validity nito ay mga 1 oras mula sa paghayag.

Impormasyon ukol sa Babala ng Landslide

[Impormasyon ukol sa Babala ng Landslide]

Itong impormasyon ay magbibigay ng babala sa mga munisipyo kung saan mas mapanganib sa landslide sa ilalim ng kondisyon na nakahayag ang Babala ng Malakas na Pag-ulan (landslide) para maging tulong sa paglabas ng Babala ng Paglikas, atbp. ng alkalde o sa voluntary evacuation ng mga residente. At prefectures at Japan Meteorological Agency ang maghahayag.

[Soil Water Index]

Soil Water Index ay nakuha sa naipon na tubig-ulan sa lupa base sa rainfall data sa pamamagitan ng "Tank Model".
Ang posibilidad na magkaroon ng kalamidad tulad ng debris flow, landslide, atbp. dahil sa malakas na ulan ay tumataas kapag nasipsip ng lupa ang maraming tubig at kahit ilang araw na ang nakalipas mula nang magbuhos ng ulan, maaari pa ring nakakaapekto ang tubig-ulan na iyon.
Ang Soil Water Index ay ginagamit ng Japan Meteorological Agency, atbp. sa batayan ng paglalabas ng Impormasyon ukol sa Babala ng Landslide at Babala at Payo ng Malakas na Pag-ulan para ipakita kung gaano kapanganib sa landslide dulot ng malakas na pag-ulan.

[Impormasyon ukol sa posibilidad ng magkaroon ng landslide]

Ang detalye ukol sa posibilidad ng magkaroon ng landslide sa pamamagitan ng 5km mesh ay binibigay ng Hiroshima Pref. bilang karagdagan sa Impormasyon ukol sa Babala ng Landslide.
Ihahayag ng Hiroshima-shi ang Babala ng Paglikas, atbp. para sa mga nakatira sa loob ng Landslide Warning Area depende kung gaano kapanganib sa mga lugar na nasa mapa.

Designated River Flood Forecast

[Designated River Flood Forecast]

Para maging tulong sa pagpapasya kung kailan mag-umpisa ng flood prevention activities at sa voluntary evacuation ng mga residente, naglalabas ng flood forecast na may ipinapakitang water level o flow rate ng isang zone ng itinalagang ilog ang Japan Meteorological Agency kasama ang Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism o ahensiya ng prefectures.
Sa Hiroshima-shi, ang mga sumusunod na ilog ay itinalaga bilang Flood Forecast Rivers.
Flood Forecast Rivers: national control zones ng upstream ng Ilog Ootagawa, downstream ng Ilog Ootagawa, Ilog Misasagawa at Ilog Nenotanigawa

[Impormasyon ukol sa Payo sa Pag-apaw ng Tubig sa Ilog]

Ang Impormasyon ukol sa Payo sa Pag-apaw ng Tubig sa Ilog ay ihahayag kung umabot na sa Flood Watch Water Level at inaasahang mas tataas pa ang tubig sa water level gauging station na ito ay batayan ng paghayag ng impormasyon sa Flood Forecast Rivers.
Ito ay level na magbigay ng abiso sa mga residente ukol sa posibilidad ng pag-apaw ng tubig.

[Impormasyon ukol sa Babala sa Pag-apaw ng Tubig sa Ilog]

Ang Impormasyon ukol sa Babala sa Pag-apaw ng Tubig sa Ilog ay ihahayag kung inaasahang umabot sa Flood Danger Water Level pagkatapos ng ilang oras o umabot na sa Evacuation Alert Water Level at inaasahang mas tataas pa ang tubig sa water level gauging station na ito ay batayan ng paghayag ng impormasyon sa Flood Forecast Rivers.
Ito ay level na magbigay ng babala sa mga residente ukol sa paghahanda sa paglikas dahil sa posibilidad ng pag-apaw ng tubig.

[Impormasyon ukol sa Panganib ng Pag-apaw ng Tubig sa Ilog]

Ang Impormasyon ukol sa Panganib ng Pag-apaw ng Tubig sa Ilog ay ihahayag kung umabot na sa Flood Danger Water Level ang tubig sa water level gauging station na ito ay batayan ng paghayag ng impormasyon sa Flood Forecast Rivers.
Sa level na ito, halos umapaw na ang tubig sa ilog at kailangan nang lumikas o kumilos para lumayo sa panganib na lugar ng mga residente.

[Impormasyon ukol sa Pag-apaw ng Tubig sa Ilog]

Ang Impormasyon ukol sa Pag-apaw ng Tubig sa Ilog ay ihahayag kung umapaw na ang tubig sa Flood Forecast Rivers.
Ito ay level na magbigay ng babala sa mga residente ukol sa pagbaha dulot ng pag-apaw ng tubig sa ilog.

Impormasyon ukol sa Pag-abot ng Water Level

[Impormasyon ukol sa Pag-abot ng Water Level]

Ang Impormasyon ukol sa Pag-abot ng Water Level ay ihahayag kung umabot na ang tubig sa itinakdang water level sa Designated Rivers para magbigay ng impormasyon ukol sa pag-abot ng tubig sa Flood Danger Water Level.
Sa Hiroshima-shi, ang mga sumusunod na ilog ay itinalaga bilang Flood Forecast Rivers.
Water Level Information Communication River)
*National Control Rivers: Ilog Kyuuootagawa, Ilog Motoyasugawa, Ilog Furukawa
*Prefectural Control Rivers: Ilog Yahatagawa, Ilog Yasukawa, Ilog Misasagawa, Ilog Nenotanigawa, Ilog Minochigawa, Ilog Senogawa, Ilog Fuchuuookawa, Ilog Suzuharigawa, Ilog Okanoshitagawa, Ilog Nabaragawa

[Impormasyon ukol sa Payo sa Pag-apaw ng Tubig sa Ilog]

Ang Impormasyon ukol sa Payo sa Pag-apaw ng Tubig sa Ilog ay ihahayag kung umabot na sa Flood Watch Water Level ang tubig sa water level gauging station na ito ay batayan ng paghayag ng impormasyon sa Water Level Information Communication Rivers.

[Impormasyon ukol sa Babala sa Pag-apaw ng Tubig sa Ilog]

Ang Impormasyon ukol sa Babala sa Pag-apaw ng Tubig sa Ilog ay ihahayag kung umabot na sa Evacuation Alert Water Level ang tubig sa water level gauging station na ito ay batayan ng paghayag ng impormasyon sa Water Level Information Communication Rivers.

[Impormasyon ukol sa Panganib ng Pag-apaw ng Tubig sa Ilog]

Ang Impormasyon ukol sa Panganib ng Pag-apaw ng Tubig sa Ilog ay ihahayag kung umabot na sa Flood Danger Water Level ang tubig sa water level gauging station na ito ay batayan ng paghayag ng impormasyon sa Water Level Information Communication Rivers.

Impormasyon ukol sa Bagyo

[Impormasyon ukol sa Bagyo]

Ang Impormasyon ukol sa Bagyo ay ihahayag ng Japan Meteorological Agency kung magkaroon ng bagy. At live image at forecast ng bagyo ukol sa lokasyon, lakas, atbp. ay nakalagay doon.
Inilalabas ang mas detalyadong impormasyon nang mas maraming beses ng Japan Meteorological Agency habang lumalapit ang bagyo sa Japan.

Impormasyon ukol sa Lindol

[Lakas (Intensity)]

Lakas (Intensity) ay ginagamit para sukatin kung gaano kalaki ang pagyanig ng lindol.
10 ang scale na ginagamit ng Japan Meteorological Agency sa lakas (intensity) ng lindol: 'Lakas (Intensity) 0', 'Lakas (Intensity) 1', 'Lakas (Intensity) 2', 'Lakas (Intensity) 3', 'Lakas (Intensity) 4', 'Lakas (Intensity) 5 lower', 'Lakas (Intensity) 5 upper', 'Lakas (Intensity) 6 lower', 'Lakas (Intensity) 6 upper' at 'Lakas (Intensity) 7'.
Makikita sa website ng Japan Meteorological Agency kung anong mararamdaman, anong magiging kilos at anong mangyayari sa loob at labas ng gusali sa bawa't lakas (intensity).
*Website ng Japan Meteorological Agency 'Tables Explaining the JMA Seismic Intensity Scale'
(http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/shindo/kaisetsu.html)
-> Sa Front Page