Listahan ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan

Petsa at oras ng obserbasyon 2019/11/13 22:20
Hiroshima
[Ward] Naka-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 0.7mm
(Mapa)
Hiroshima
[Ward] Naka-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 0.8mm
(Mapa)
Eba
[Ward] Naka-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 0.7mm
(Mapa)
Naka Fire Station
[Ward] Naka-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 1.0mm
(Mapa)
-> Sa Front Page