Listahan ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/04/06 17:30
Hiroshima
[Ward] Naka-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 17.3mm
(Mapa)
Hiroshima
[Ward] Naka-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 18.4mm
(Mapa)
Eba
[Ward] Naka-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 16.2mm
(Mapa)
Naka Fire Station
[Ward] Naka-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 17.0mm
(Mapa)
-> Sa Front Page