Listahan ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/01/21 23:00
Hiroshima
[Ward] Naka-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 1.3mm
(Mapa)
Hiroshima
[Ward] Naka-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 1.3mm
(Mapa)
Eba
[Ward] Naka-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 1.5mm
(Mapa)
Naka Fire Station
[Ward] Naka-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 2.0mm
(Mapa)
-> Sa Front Page