Listahan ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan

Petsa at oras ng obserbasyon 2021/04/23 01:50
Hiroshima
[Ward] Naka-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 6.9mm
(Mapa)
Hiroshima
[Ward] Naka-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 7.6mm
(Mapa)
Eba
[Ward] Naka-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 6.8mm
(Mapa)
Naka Fire Station
[Ward] Naka-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 7.0mm
(Mapa)
-> Sa Front Page