Listahan ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/08/13 14:10
Hiroshima
[Ward] Naka-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 3.9mm
(Mapa)
Hiroshima
[Ward] Naka-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 4.1mm
(Mapa)
Eba
[Ward] Naka-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 3.6mm
(Mapa)
Naka Fire Station
[Ward] Naka-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 4.0mm
(Mapa)
-> Sa Front Page