Listahan ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/11/24 21:10
Hiroshima
[Ward] Naka-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 1.4mm
(Mapa)
Hiroshima
[Ward] Naka-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 3.8mm
(Mapa)
Eba
[Ward] Naka-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 2.7mm
(Mapa)
Naka Fire Station
[Ward] Naka-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 3.0mm
(Mapa)
-> Sa Front Page