Listahan ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/02/18 14:00
Nukushina (Sabo (Erosion and Sediment Control))
[Ward] Higashi-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 12.3mm
(Mapa)
Nakayama-shin-machi
[Ward] Higashi-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 10.6mm
(Mapa)
Fukugi
[Ward] Higashi-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 10.6mm
(Mapa)
Ushita-waseda
[Ward] Higashi-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 11.2mm
(Mapa)
Sangay ng Nukushina ng himpilan ng bumbero
[Ward] Higashi-ku
[Effective rainfall (72 oras)] -
(Mapa)
-> Sa Front Page