Listahan ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan

Petsa at oras ng obserbasyon 2021/04/19 18:50
Nukushina (Sabo (Erosion and Sediment Control))
[Ward] Higashi-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 17.2mm
(Mapa)
Nakayama-shin-machi
[Ward] Higashi-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 15.4mm
(Mapa)
Fukugi
[Ward] Higashi-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 16.4mm
(Mapa)
Ushita-waseda
[Ward] Higashi-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 16.0mm
(Mapa)
Sangay ng Nukushina ng himpilan ng bumbero
[Ward] Higashi-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 15.0mm
(Mapa)
-> Sa Front Page