Listahan ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/04/03 00:20
Seibu Kensetsu
[Ward] Minami-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 38.7mm
(Mapa)
Kusuna
[Ward] Minami-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 37.2mm
(Mapa)
Ninoshima Fire Station Branch Office
[Ward] Minami-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 33.0mm
(Mapa)
-> Sa Front Page