Listahan ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/02/19 09:40
Seibu Kensetsu
[Ward] Minami-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 8.4mm
(Mapa)
Kusuna
[Ward] Minami-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 8.3mm
(Mapa)
Ninoshima Fire Station Branch Office
[Ward] Minami-ku
[Effective rainfall (72 oras)] -
(Mapa)
-> Sa Front Page