Listahan ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/09/27 15:30
Seibu Kensetsu
[Ward] Minami-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 15.8mm
(Mapa)
Kusuna
[Ward] Minami-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 15.5mm
(Mapa)
Ninoshima Fire Station Branch Office
[Ward] Minami-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 15.0mm
(Mapa)
-> Sa Front Page