Listahan ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/08/15 05:30
Koi
[Ward] Nishi-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 2.4mm
(Mapa)
Inokuchidai
[Ward] Nishi-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 2.5mm
(Mapa)
Nishi Fire Station
[Ward] Nishi-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 3.0mm
(Mapa)
-> Sa Front Page