Listahan ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan

Petsa at oras ng obserbasyon 2019/11/13 14:50
Koi
[Ward] Nishi-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 0.8mm
(Mapa)
Inokuchidai
[Ward] Nishi-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 0.8mm
(Mapa)
Nishi Fire Station
[Ward] Nishi-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 1.0mm
(Mapa)
-> Sa Front Page