Listahan ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/01/22 00:20
Koi
[Ward] Nishi-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 1.3mm
(Mapa)
Inokuchidai
[Ward] Nishi-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 1.4mm
(Mapa)
Nishi Fire Station
[Ward] Nishi-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 2.0mm
(Mapa)
-> Sa Front Page