Listahan ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/02/18 12:30
Setouchi Heights
[Ward] Asaminami-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 17.3mm
(Mapa)
Toyama
[Ward] Asaminami-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 20.2mm
(Mapa)
Takase
[Ward] Asaminami-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 12.9mm
(Mapa)
Aita (Sabo (Erosion and Sediment Control))
[Ward] Asaminami-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 17.1mm
(Mapa)
Bishamondai (Sabo (Erosion and Sediment Control))
[Ward] Asaminami-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 18.7mm
(Mapa)
Yoshiyama (Sabo (Erosion and Sediment Control))
[Ward] Asaminami-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 22.1mm
(Mapa)
Okuhata
[Ward] Asaminami-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 19.3mm
(Mapa)
Gionyamamoto
[Ward] Asaminami-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 14.5mm
(Mapa)
Gion Fire Station Branch Office
[Ward] Asaminami-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 10.0mm
(Mapa)
Kamiyasu Fire Station Branch Office
[Ward] Asaminami-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 17.0mm
(Mapa)
1 2 > >>
-> Sa Front Page