Listahan ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan

Petsa at oras ng obserbasyon 2019/11/21 18:20
Setouchi Heights
[Ward] Asaminami-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 1.5mm
(Mapa)
Toyama
[Ward] Asaminami-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 1.7mm
(Mapa)
Takase
[Ward] Asaminami-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 7.6mm
(Mapa)
Aita (Sabo (Erosion and Sediment Control))
[Ward] Asaminami-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 3.0mm
(Mapa)
Bishamondai (Sabo (Erosion and Sediment Control))
[Ward] Asaminami-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 4.0mm
(Mapa)
Yoshiyama (Sabo (Erosion and Sediment Control))
[Ward] Asaminami-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 1.6mm
(Mapa)
Okuhata
[Ward] Asaminami-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 1.1mm
(Mapa)
Gionyamamoto
[Ward] Asaminami-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 2.1mm
(Mapa)
Gion Fire Station Branch Office
[Ward] Asaminami-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 5.0mm
(Mapa)
Kamiyasu Fire Station Branch Office
[Ward] Asaminami-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 3.0mm
(Mapa)
1 2 > >>
-> Sa Front Page