Listahan ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/04/05 15:40
Asaminami Fire Station
[Ward] Asaminami-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 21.0mm
(Mapa)
Numata Fire Station Branch Office
[Ward] Asaminami-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 23.0mm
(Mapa)
Toyama Chapter Ato Garage
[Ward] Asaminami-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 19.0mm
(Mapa)
<< < 1 2
-> Sa Front Page