Listahan ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan

Petsa at oras ng obserbasyon 2021/04/19 19:00
Imuro
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 17.0mm
(Mapa)
Shiraki
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 14.0mm
(Mapa)
Suzuhari
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 19.2mm
(Mapa)
Oobayashi
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 16.2mm
(Mapa)
Nabara
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 17.1mm
(Mapa)
Karuga
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 15.6mm
(Mapa)
Kusunokidai (Sabo (Erosion and Sediment Control))
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 20.4mm
(Mapa)
Fukawa (Sabo (Erosion and Sediment Control))
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 15.1mm
(Mapa)
Ogauchi (Sabo (Erosion and Sediment Control))
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 19.3mm
(Mapa)
Ichikawa (Sabo (Erosion and Sediment Control))
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 18.2mm
(Mapa)
1 2 3 > >>
-> Sa Front Page