Listahan ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan

Petsa at oras ng obserbasyon 2019/11/17 10:10
Imuro
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] -
(Mapa)
Shiraki
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] -
(Mapa)
Suzuhari
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] -
(Mapa)
Oobayashi
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] -
(Mapa)
Nabara
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] -
(Mapa)
Karuga
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] -
(Mapa)
Kusunokidai (Sabo (Erosion and Sediment Control))
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] -
(Mapa)
Fukawa (Sabo (Erosion and Sediment Control))
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] -
(Mapa)
Ogauchi (Sabo (Erosion and Sediment Control))
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] -
(Mapa)
Ichikawa (Sabo (Erosion and Sediment Control))
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] -
(Mapa)
1 2 3 > >>
-> Sa Front Page