Listahan ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/08/13 15:10
Imuro
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 4.6mm
(Mapa)
Shiraki
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 2.4mm
(Mapa)
Suzuhari
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 5.6mm
(Mapa)
Oobayashi
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 2.9mm
(Mapa)
Nabara
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 3.8mm
(Mapa)
Karuga
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 2.6mm
(Mapa)
Kusunokidai (Sabo (Erosion and Sediment Control))
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 8.0mm
(Mapa)
Fukawa (Sabo (Erosion and Sediment Control))
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 2.7mm
(Mapa)
Ogauchi (Sabo (Erosion and Sediment Control))
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 7.1mm
(Mapa)
Ichikawa (Sabo (Erosion and Sediment Control))
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 4.0mm
(Mapa)
1 2 3 > >>
-> Sa Front Page