Listahan ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/04/06 15:10
Imuro
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 16.2mm
(Mapa)
Shiraki
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 16.8mm
(Mapa)
Suzuhari
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 16.1mm
(Mapa)
Oobayashi
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 15.0mm
(Mapa)
Nabara
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 16.4mm
(Mapa)
Karuga
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 16.1mm
(Mapa)
Kusunokidai (Sabo (Erosion and Sediment Control))
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 18.0mm
(Mapa)
Fukawa (Sabo (Erosion and Sediment Control))
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 17.4mm
(Mapa)
Ogauchi (Sabo (Erosion and Sediment Control))
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 17.4mm
(Mapa)
Ichikawa (Sabo (Erosion and Sediment Control))
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 19.8mm
(Mapa)
1 2 3 > >>
-> Sa Front Page