Listahan ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan

Petsa at oras ng obserbasyon 2019/11/21 03:00
Kamiseno
[Ward] Aki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 8.5mm
(Mapa)
Aki Ward Office
[Ward] Aki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 6.0mm
(Mapa)
Aki Ward Office, Nakano Branch Office
[Ward] Aki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 8.0mm
(Mapa)
Seno Chapter Nakahara Garage
[Ward] Aki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 9.0mm
(Mapa)
Aki Ward Office, Ato Branch Office
[Ward] Aki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 12.0mm
(Mapa)
Aki Ward Office, Yano Branch Office
[Ward] Aki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 6.0mm
(Mapa)
-> Sa Front Page