Listahan ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan

Petsa at oras ng obserbasyon 2021/04/19 18:00
Kamiseno
[Ward] Aki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 15.1mm
(Mapa)
Aki Ward Office
[Ward] Aki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 14.0mm
(Mapa)
Aki Ward Office, Nakano Branch Office
[Ward] Aki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 16.0mm
(Mapa)
Seno Chapter Nakahara Garage
[Ward] Aki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 13.0mm
(Mapa)
Aki Ward Office, Ato Branch Office
[Ward] Aki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 16.0mm
(Mapa)
Aki Ward Office, Yano Branch Office
[Ward] Aki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 13.0mm
(Mapa)
-> Sa Front Page