Listahan ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/01/22 00:30
Shigemitsu
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 1.4mm
(Mapa)
Uokiri Dam
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 1.3mm
(Mapa)
Kajike Dam
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 0.0mm
(Mapa)
Yuki
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 1.8mm
(Mapa)
Ootani
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 1.9mm
(Mapa)
Akadochi (Sabo (Erosion and Sediment Control))
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 2.4mm
(Mapa)
Ishiuchi (Sabo (Erosion and Sediment Control))
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 1.8mm
(Mapa)
Saekiyuki
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 2.2mm
(Mapa)
Ayagaoka
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 1.4mm
(Mapa)
Suginamidai
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 1.5mm
(Mapa)
1 2 > >>
-> Sa Front Page