Listahan ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan

Petsa at oras ng obserbasyon 2021/04/19 19:00
Shigemitsu
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 25.9mm
(Mapa)
Uokiri Dam
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 21.8mm
(Mapa)
Kajike Dam
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 18.7mm
(Mapa)
Yuki
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 18.5mm
(Mapa)
Ootani
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 43.7mm
(Mapa)
Akadochi (Sabo (Erosion and Sediment Control))
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 31.1mm
(Mapa)
Ishiuchi (Sabo (Erosion and Sediment Control))
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 21.4mm
(Mapa)
Saekiyuki
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 26.4mm
(Mapa)
Ayagaoka
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 20.2mm
(Mapa)
Suginamidai
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 24.2mm
(Mapa)
1 2 > >>
-> Sa Front Page