Listahan ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/09/22 01:50
Shigemitsu
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 30.7mm
(Mapa)
Uokiri Dam
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 25.6mm
(Mapa)
Kajike Dam
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 26.1mm
(Mapa)
Yuki
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 25.8mm
(Mapa)
Ootani
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 39.0mm
(Mapa)
Akadochi (Sabo (Erosion and Sediment Control))
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 39.6mm
(Mapa)
Ishiuchi (Sabo (Erosion and Sediment Control))
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 25.4mm
(Mapa)
Saekiyuki
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 26.0mm
(Mapa)
Ayagaoka
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 24.4mm
(Mapa)
Suginamidai
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 29.4mm
(Mapa)
1 2 > >>
-> Sa Front Page