Listahan ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/05/25 14:50
Shigemitsu
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 10.2mm
(Mapa)
Uokiri Dam
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 10.1mm
(Mapa)
Kajike Dam
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 8.7mm
(Mapa)
Yuki
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 9.0mm
(Mapa)
Ootani
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 11.9mm
(Mapa)
Akadochi (Sabo (Erosion and Sediment Control))
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 10.0mm
(Mapa)
Ishiuchi (Sabo (Erosion and Sediment Control))
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 9.7mm
(Mapa)
Saekiyuki
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 8.5mm
(Mapa)
Ayagaoka
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 10.1mm
(Mapa)
Suginamidai
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 10.3mm
(Mapa)
1 2 > >>
-> Sa Front Page