Listahan ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan

Petsa at oras ng obserbasyon 2021/04/17 16:50
Hiroshima
[Ward] Naka-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 22.7mm
(Mapa)
Hiroshima
[Ward] Naka-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 25.3mm
(Mapa)
Eba
[Ward] Naka-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 23.6mm
(Mapa)
Naka Fire Station
[Ward] Naka-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 24.0mm
(Mapa)
Nukushina (Sabo (Erosion and Sediment Control))
[Ward] Higashi-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 25.5mm
(Mapa)
Nakayama-shin-machi
[Ward] Higashi-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 23.8mm
(Mapa)
Fukugi
[Ward] Higashi-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 25.3mm
(Mapa)
Ushita-waseda
[Ward] Higashi-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 24.7mm
(Mapa)
Sangay ng Nukushina ng himpilan ng bumbero
[Ward] Higashi-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 22.0mm
(Mapa)
Seibu Kensetsu
[Ward] Minami-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 23.3mm
(Mapa)
1 2 3 4 5 ... 7 8 > >>
-> Sa Front Page